Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

100 nye LIS1-stillinger!

29. mai 2020
29. mai kl. 14 legger Regjeringen frem nye tiltak for norsk økonomi i forbindelse med koronakrisen. Som en del av tiltakspakken setter Regjeringen av 53 millioner til opprettelsen av 100 nye LIS1-stillinger. I tiltakspakken beskrives stillingene som midlertidige. Fremover blir vår jobb å sørge for at stillingene blir varige. Vi vet at behovet for legearbeidskraft i sykehusene og kommunene er stort, også i en normalsituasjon. Det illustreres av fastelegekrisen og det faktum at Norge importerer over 20% av sine sykehusspesialister fra utlandet.

Covid-19: Eksamen, autorisasjon og lisens for studenter i utlandet

27. mai 2020
Flere av dere som studerer i utlandet har meldt ifra om at eksamener ved deres universitet kan bli utsatt grunnet Covid-19. Vi i Nmf forstår godt at det er utfordrende med slik uforutsigbarhet, spesielt for 5.- og 6.-årsstudenter som skal få henholdsvis studentlisens og legeautorisasjon til sommeren. Nmf har derfor hatt kontakt med Helsedirektoratet vedrørende to problemstillinger i lys av utsatte eksamener: Oppstart i LIS1 for 6.-årsstudentene og midlertidig studentlisens for 5.-årsstudentene.

Godkjenne KBU mot LIS1

12. mai 2020
Nmf og Legeforeningen har foreslått at KBU skal godkjennes mot deler av LIS1. Vi har sendt et forslag til Helse- og omsorgsdepartementet som gjør at studenter i Danmark kan unngå dobbel tjeneste, samtidig som kapasiteten i LIS1-tjenesten økes.

Flere studieplasser fra høsten?

06. mai 2020
Kunnskapsdepartementet anmodet 24. april universiteter og høgskoler i Norge til å opprette flere studieplasser. Bakgrunnen er vårens høye søkertall til høyere utdanning.

Informasjonsside om Covid-19

13. mars 2020
Norsk medisinstudentforening (Nmf) ser med bekymring på smitteutbredelsen av Covid-19. Universitetene har nå stoppet all undervisning og studenter oppfordres til å ikke oppholde seg på campus. Norsk medisinstudentforening ber medisinstudentene innstendig om å følge dette for å hindre smitteutbredelse blant studenter, ansatte og pasienter. Videre henviser vi til FHI sine sider for øvrige råd og anbefalinger.

Markedsledende forskring for alle medisinstudenter

04. februar 2020
Nmf har i mange år tilbudt studentforsikring (reise-, ulykkes- og innboforsikring) til studenter både i Norge og utlandet gjennom Storebrand. Forsikringen for de som studerer i utlandet har derimot ikke vært av de beste, og mange potensielle medlemmer har derfor valgt andre studentorganisasjoner. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha de beste fordelene og har derfor reforhandlet avtalen, noe som har resultert i en markedsledende forsikring!

Nasjonalt styre og nasjonale tillitsvalgte 2020

04. januar 2020
Nytt år betyr nytt Nasjonalt styre og nye nasjonale tillitsvalgte. Her får du en oversikt over hvem som skal styre Nmf-skuta det kommende året.

Har du lyst til å bli med Nmf på Europamøtet til IFMSA i Litauen?

10. desember 2019
23.-27. april arrangeres europeisk regionalt møte (EuRegMe) i Vilnius, Litauen. Alle Nmf-medlemmer kan søke seg inn i den norske delegasjonen – dette vil du ikke gå glipp av!

Verden venter – søk utveksling!

21. november 2019
Lyst til å bli kjent med et annet lands helsevesen? Prøve deg på forskning? Bli kjent med klinikk tidligere på studiet? Da er utveksling noe for deg! Velg mellom klinisk, forsknings- eller preklinisk utveksling og oppdag verden. Søk nedenfor fram til 1. desember. Verden venter!

Side 1 av 3