Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Arbeid utenfor St. Olavs høsten 2020

02. juli 2020
25. juni fikk medisinstudentene på NTNU beskjed om at de som har uketjeneste (IIAB og IICD) og praksis (IIIB) ved St. Olavs høsten 2020 skal følge retningslinjene som gjelder for ansatte i foretaket. Det innebærer at man ikke kan ha pasientrettet arbeid ved en annen helseinstitusjon. I en melding 2. juli fra studieadministrasjonen til KTVer fremkommer ytterligere presiseringer, som at det ikke legges opp til individuelle vurderinger og at bortfall av inntekt ikke skal kompenseres. Dette mener vi er urimelig.

Si ifra!

18. juni 2020
Koronapandemien har ført til avlyste eksamener, et utsatt OL og et samfunn som går på halv drift. På tross av dette kommer sommeren uansett. For norske helsearbeidere betyr dette en høyst fortjent hvil. Dermed er tiden også kommet for at medisinstudenter forlater bøkene for å ta sommerjobber rundt om i landet. I stillinger som alt fra pleieassistenter til legevikarer skal vi bidra til at de som trenger hjelp skal få det.

100 nye LIS1-stillinger!

29. mai 2020
29. mai kl. 14 la Regjeringen frem nye tiltak for norsk økonomi i forbindelse med koronakrisen. Vi har fått flere spørsmål angående etableringen av stillingene, ansettelsesprosess og fordeling av stillinger i helseforetakene, som du kan lese mer om her.

Covid-19: Eksamen, autorisasjon og lisens for studenter i utlandet

27. mai 2020
Flere av dere som studerer i utlandet har meldt ifra om at eksamener ved deres universitet kan bli utsatt grunnet Covid-19. Vi i Nmf forstår godt at det er utfordrende med slik uforutsigbarhet, spesielt for 5.- og 6.-årsstudenter som skal få henholdsvis studentlisens og legeautorisasjon til sommeren. Nmf har derfor hatt kontakt med Helsedirektoratet vedrørende to problemstillinger i lys av utsatte eksamener: Oppstart i LIS1 for 6.-årsstudentene og midlertidig studentlisens for 5.-årsstudentene.

Godkjenne KBU mot LIS1

12. mai 2020
Nmf og Legeforeningen har foreslått at KBU skal godkjennes mot deler av LIS1. Vi har sendt et forslag til Helse- og omsorgsdepartementet som gjør at studenter i Danmark kan unngå dobbel tjeneste, samtidig som kapasiteten i LIS1-tjenesten økes.

Flere studieplasser fra høsten?

06. mai 2020
Kunnskapsdepartementet anmodet 24. april universiteter og høgskoler i Norge til å opprette flere studieplasser. Bakgrunnen er vårens høye søkertall til høyere utdanning.

Informasjonsside om Covid-19

13. mars 2020
Norsk medisinstudentforening (Nmf) ser med bekymring på smitteutbredelsen av Covid-19. Universitetene har nå stoppet all undervisning og studenter oppfordres til å ikke oppholde seg på campus. Norsk medisinstudentforening ber medisinstudentene innstendig om å følge dette for å hindre smitteutbredelse blant studenter, ansatte og pasienter. Videre henviser vi til FHI sine sider for øvrige råd og anbefalinger.

Markedsledende forskring for alle medisinstudenter

04. februar 2020
Nmf har i mange år tilbudt studentforsikring (reise-, ulykkes- og innboforsikring) til studenter både i Norge og utlandet gjennom Storebrand. Forsikringen for de som studerer i utlandet har derimot ikke vært av de beste, og mange potensielle medlemmer har derfor valgt andre studentorganisasjoner. Vi ønsker at våre medlemmer skal ha de beste fordelene og har derfor reforhandlet avtalen, noe som har resultert i en markedsledende forsikring!

Nasjonalt styre og nasjonale tillitsvalgte 2020

04. januar 2020
Nytt år betyr nytt Nasjonalt styre og nye nasjonale tillitsvalgte. Her får du en oversikt over hvem som skal styre Nmf-skuta det kommende året.

Side 1 av 3