100 nye LIS1-stillinger!

29. mai kl. 14 la Regjeringen frem nye tiltak for norsk økonomi i forbindelse med koronakrisen. Vi har fått flere spørsmål angående etableringen av stillingene, ansettelsesprosess og fordeling av stillinger i helseforetakene, som du kan lese mer om her.
happy kids

Som en del av tiltakspakken avsatte Regjeringen 53 millioner kroner til opprettelsen av 100 nye LIS1-stillinger. Stillingene beskrives som midlertidige. Fremover blir vår jobb å sørge for at de nye LIS1-stillingene blir permanente. Vi vet at behovet for legearbeidskraft i sykehusene og kommunene er stort, også i en normalsituasjon.

Vi mener derfor at dette er et kjærkomment tiltak. I fjor ble det lovet 38 nye stillinger i Helse Nord, og nå med 100 nye, er vi på god vei mot måltallet på 200. 
De nye stillingene vil være fullverdige LIS1-stillinger, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Stillingene har oppstart 1. september 2020, samtidig som de ordinære LIS1-stillingene.

Ansettelsen til de nye LIS1-stillingene vil foregå som et supplement til forrige ansettelsesrunde, og helseforetakene gir tilbud til de neste søkerkandidatene på innstillingen fra forrige opptak i vår. Ansettelsen vil skje i uke 26, 27 og 28. 
Det blir derfor ingen nye stillingsutlysninger i forbindelse med de nye LIS1-stillingene.

Tilbudene går ut samme dag for alle de utlyste LIS1-stillingene, og alle søkere har samme frist til å svare på tilbudet. Søkere som får flere tilbud i samme runde, kan vurdere disse mot hverandre.

Frister for utsending av tilbud, aksept av stilling og merking

 • 1. tilbud: 24. juni (ons) 
  • Svarfrist: 25. juni (tor) 
  • Merking: 26. juni (fre) innen kl. 12.00 
 • 2. tilbud: 29. juni (man) 
  • Svarfrist: 30. juni (tir) 
  • Merking: 1. juli (ons) innen kl. 12.00 
 • 3. tilbud: 2. juli (tor) 
  • Svarfrist: 3. juli (fre) 
  • Merking: 6. juli (man) innen kl. 12.00 
 • 4. tilbud: 7. juli (tir) 
  • Svarfrist: 8. juli (ons) 
  • Merking: 9. juli (tor) innen kl. 12.00
 •  5. tilbud: 10. juli (fre) 
  • Svarfrist: 13. juli (man) 
  • Merking: 14. juli (tir) innen kl. 12.00

Stillingene fordeles på følgende helseforetak

Helse Vest RHF

 • Helse Førde HF: 4 stillinger
 • Helse Bergen HF inkludert Haraldsplass: 15 stillinger
 • Helse Fonna HF: 5 stillinger
 • Helse Stavanger HF: 9 stillinger

Helse Sør-Øst RHF

 • Sørlandet Sykehus HF: 8 stillinger
 • Sykehuset i Vestfold HF: 4 stillinger
 • Vestre Viken HF: 10 stillinger
 • Oslo universitetssykehus HF: 9 stillinger
 • Diakonhjemmet sykehus: 2 stillinger
 • Akershus universitetssykehus HF: 15 stillinger
 • Sykehuset Østfold HF: 6 stillinger

Helse Midt-Norge RHF

 • St. Olavs Hospital HF: 6 stillinger
 • Helse Nord-Trøndelag HF: 4 stillinger
 • Helse Møre og Romsdal HF: 4 stillinger

200 flere LIS1-stillinger har vært Nmf sin fanesak i flere år. Mange har bidratt og lagt ned betydelig innsats for å få myndighetene til å innse behovet. Takk for det, og takk til Legeforeningen og Yngre legers forening som gode samarbeidspartnere! Vi gir oss ikke før vi er helt i mål, men dette er en viktig delseier.

Takk for at du er medlem i Nmf! Det gjør at vi har anledning og ressurser til å arbeide med LIS1 og andre viktige saker for norske medisinstudenter.