Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

100 nye LIS1-stillinger!

29. mai kl. 14 la Regjeringen frem nye tiltak for norsk økonomi i forbindelse med koronakrisen. Vi har fått flere spørsmål angående etableringen av stillingene, ansettelsesprosess og fordeling av stillinger i helseforetakene, som du kan lese mer om her.
happy kids

Som en del av tiltakspakken avsatte Regjeringen 53 millioner kroner til opprettelsen av 100 nye LIS1-stillinger. Stillingene beskrives som midlertidige. Fremover blir vår jobb å sørge for at de nye LIS1-stillingene blir permanente. Vi vet at behovet for legearbeidskraft i sykehusene og kommunene er stort, også i en normalsituasjon.

Vi mener derfor at dette er et kjærkomment tiltak. I fjor ble det lovet 38 nye stillinger i Helse Nord, og nå med 100 nye, er vi på god vei mot måltallet på 200. 
De nye stillingene vil være fullverdige LIS1-stillinger, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten. Stillingene har oppstart 1. september 2020, samtidig som de ordinære LIS1-stillingene.

Ansettelsen til de nye LIS1-stillingene vil foregå som et supplement til forrige ansettelsesrunde, og helseforetakene gir tilbud til de neste søkerkandidatene på innstillingen fra forrige opptak i vår. Ansettelsen vil skje i uke 26, 27 og 28. 
Det blir derfor ingen nye stillingsutlysninger i forbindelse med de nye LIS1-stillingene.

Tilbudene går ut samme dag for alle de utlyste LIS1-stillingene, og alle søkere har samme frist til å svare på tilbudet. Søkere som får flere tilbud i samme runde, kan vurdere disse mot hverandre.

Frister for utsending av tilbud, aksept av stilling og merking

 • 1. tilbud: 24. juni (ons) 
  • Svarfrist: 25. juni (tor) 
  • Merking: 26. juni (fre) innen kl. 12.00 
 • 2. tilbud: 29. juni (man) 
  • Svarfrist: 30. juni (tir) 
  • Merking: 1. juli (ons) innen kl. 12.00 
 • 3. tilbud: 2. juli (tor) 
  • Svarfrist: 3. juli (fre) 
  • Merking: 6. juli (man) innen kl. 12.00 
 • 4. tilbud: 7. juli (tir) 
  • Svarfrist: 8. juli (ons) 
  • Merking: 9. juli (tor) innen kl. 12.00
 •  5. tilbud: 10. juli (fre) 
  • Svarfrist: 13. juli (man) 
  • Merking: 14. juli (tir) innen kl. 12.00

Stillingene fordeles på følgende helseforetak

Helse Vest RHF

 • Helse Førde HF: 4 stillinger
 • Helse Bergen HF inkludert Haraldsplass: 15 stillinger
 • Helse Fonna HF: 5 stillinger
 • Helse Stavanger HF: 9 stillinger

Helse Sør-Øst RHF

 • Sørlandet Sykehus HF: 8 stillinger
 • Sykehuset i Vestfold HF: 4 stillinger
 • Vestre Viken HF: 10 stillinger
 • Oslo universitetssykehus HF: 9 stillinger
 • Diakonhjemmet sykehus: 2 stillinger
 • Akershus universitetssykehus HF: 15 stillinger
 • Sykehuset Østfold HF: 6 stillinger

Helse Midt-Norge RHF

 • St. Olavs Hospital HF: 6 stillinger
 • Helse Nord-Trøndelag HF: 4 stillinger
 • Helse Møre og Romsdal HF: 4 stillinger

200 flere LIS1-stillinger har vært Nmf sin fanesak i flere år. Mange har bidratt og lagt ned betydelig innsats for å få myndighetene til å innse behovet. Takk for det, og takk til Legeforeningen og Yngre legers forening som gode samarbeidspartnere! Vi gir oss ikke før vi er helt i mål, men dette er en viktig delseier.

Takk for at du er medlem i Nmf! Det gjør at vi har anledning og ressurser til å arbeide med LIS1 og andre viktige saker for norske medisinstudenter.