Helsedirektoratet betaler tilbake gebyrer for saksbehandling av lisenser

illustrasjonsbilde, dame som taster på kalkulator

Fra 1. mars 2023, ble det fastsatt nye gebyrsatser for søknader om autorisasjon og lisens til Helsedirektoratet. I perioden fra 1. mars 2023 til 20. desember 2023 har noen søkere betalt helsedirektoratet gebyr på lisenssøknader som de ikke har hatt rett til å kreve. De dette gjelder vil få betalt tilbake det søknadsgebyret de har betalt til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vil betale pengene tilbake til de bankkontoene det er betalt fra så snart som mulig.

Les hele artikkelen om tilbakebetaling på helsedirektoratets side.