Søk på Nmfs nye arbeidsgruppe!

Nasjonalt Styre i Nmf har vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på organiseringen av Nmf sin kontrollkomite.
Søk på Nmfs nye arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa skal utarbeide et forslag til en omstrukturering av kontrollkomiteen, for å sikre en mer effektiv og langsgående kontroll av organisasjonens økonomiske og administrative virksomhet.

Arbeidsgruppa skal bestå av tre til fem medlemmer. Alle medlemmer av Nmf har anledning til å søke seg til arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppa skal komme med forslag innen 1. desember 2023. Gruppa skal legge fram eventuelle forslag til vedtektsendringer, disse vedtektsendringene skal bli lagt fram og stemt over under landsmøtet 2024.

Du kan lese mer om dagens kontrollkomite i vedtektene våre.

Om du kunne vært interessert i å sitte i denne arbeidsgruppa, eller vil ha mer informasjon om prosessen, send epost til nmf@legeforeningen.no. Den endelige sammensetningen av arbeidsgruppa vedtas av Nasjonalt Styre.