Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Deltok på høring for en bærekraftig og grønn helsetjeneste

Helsesektoren må inkluderes i regjeringens klimaarbeid. Det var den tydelige beskjeden da Legeforeningen deltok på Stortingshøring om å etablere en egen klimaplan for helsesektoren.
Gisle Bruknapp
20. april 2021
FOTO: Thomas Eckhoff/Troy Gulbrandsen
President Marit Hermansen og Nmf-leder Maja Mikkelsen deltok på høringen. FOTO: Thomas Eckhoff/Troy Gulbrandsen

Tidligere i år la regjeringen frem sin klimaplan for perioden 2021 – 2030 der det foreslås en flere tiltak for å redusere klimagassutslippene innen en rekke samfunnssektorer. Til tross for at helsesektoren slipper ut over dobbelt så mye klimagasser som flytrafikken, er det ingen tiltak eller mål for helsesektoren i regjeringens klimaplan. På bakgrunn av dette har SV fremmet et forslag om at det må etableres en egen klimaplan for helsesektoren. Den 20. april deltok president Marit Hermansen og leder av Norsk Medisinstudentforening, Maja Mikkelsen, på Stortingshøring i helse- og omsorgskomiteen om forslaget.

Under høringen vektla Legeforeningen at dersom helsesektoren skal få ned klimagassutslippene, så må konkrete og forpliktende nasjonale tiltak på plass.

- Legeforeningen er positive til tiltak som kan føre til en mer bærekraftig og grønnere helsetjeneste. I regjeringens nylig fremlagte Klimaplan er det imidlertid ingen konkrete forslag til tiltak for hvordan helsesektoren kan redusere klimagassutslippene. Legeforeningen mener reduksjon av klimagassutslipp i helsesektoren må inkluderes i regjeringens eksisterende klimaarbeid, innledet Hermansen.

Klimakrisen er en helsekrise
Både Legeforeningen og de øvrige organisasjonene som deltok på høringen var tydelige på at klimakrisen også er en helsekrise.

- Legeforeningen mener det er viktig at helsepersonell engasjerer seg i klimasaken. Klimaendringer har svært alvorlige konsekvenser for psykisk og fysisk helse. Det påvirker viktige helsedeterminanter som frisk luft, tilgang til rent drikkevann, matressurser og husly. Det er estimert at klimaendringer vil føre til 250 000 dødsfall mellom 2030-2050 grunnet sult, diaré, malaria og global oppvarming, sa Mikkelsen.

Forurenser mer enn flytrafikken
I Norge står helsesektoren for 4,3 prosent av Norges klimagassutslipp.. Det er over dobbelt så mye som flytrafikken på 2 prosent. Legeforeningen mener det er paradoksalt at klimagassutslipp i helsesektoren vies så lite oppmerksomhet, med tanke på det åpenbare ansvaret sektoren har for å forebygge og behandle skade.

- Vi må tilby helsehjelp på en mer bærekraftig måte enn vi gjør i dag. Dette kan vi gjøre ved å ha et større fokus på utslipp i den daglige driften av sykehusene, legge om til et mer bærekraftig energiforbruk ved sykehusene og planlegge for en bærekraftig helsetjeneste allerede i planleggingen av nye sykehusbygg. Vi mener også man bør se på å redusere klimagassutslipp i hele kjeden, for eksempel når vi inngår avtaler om legemidler eller produksjon av medisinsk utstyr, sa Mikkelsen.

For Legeforeningen er det viktig å anerkjenne klimaendringer som en helsefare, samt å inkludere en plan for utslippsreduksjon for helsesektoren i regjeringens klimaplan for 2021-2030. Dette er helt nødvendige tiltak for en grønnere helsesektor i fremtiden. Det er viktig for miljøet, men også for den globale folkehelsen.