Endringer i prosessen for autorisasjon for leger utdannet i EU/EØS

Norsk medisinstudentforening har blitt gjort oppmerksom på at det har kommet endringer fra helsedirektoratet når det gjelder autorisasjonen for leger utdannet i EU/EØS land.
MD diploma
Grafikk: colourbox

Nytt av i år er kravet om å laste opp “Certificate of conformity” og “Certificate of good standing” i tillegg til diplom/vitnemål og emneoversikt.

For oversikt og mer informasjon se nettsiden til helsedirektoratet: Autorisasjon lege EU/EØS

Tidligere har Helsedirektoratet kunnet hente ut disse dokumentene fra en felles internasjonal database (IMI). Nå er det slik at studenten selv må fremskaffe og vedlegge disse dokumentene i søknaden om autorisasjon i Altinn. 

Prosessen for å få tak i disse dokumentene varierer fra land til land. Ta kontakt med universitetsadministrasjonen for videre informasjon om hvordan du kan få tak i disse dokumentene i ditt studieland. Det kan være du må sende et søknadsskjema, møte opp fysisk eller betale et administrasjonsgebyr. 

Studenter som er fra land utenfor EU/EØS som skal jobbe i sine hjemland etter studiene må også skaffe disse dokumentene, så et råd kan være å høre med tidligere studenter som jobber i land utenfor EU/EØS om hvordan de gikk frem på ditt studiested. 

Husk de formelle kravene knyttet til dokumentasjonen som kreves:  

  • Alle dokumenter må være skannet kopi av originaldokumentet i PDF-format. Dersom originaldokumentene er i farge, må de skannede kopiene som vedlegges søknaden også være i farge. Bilder av dokumenter godkjennes ikke. 
  • Hvis et originaldokument har flere sider, må alle skannede sider samles i ett dokument, i riktig rekkefølge
  • Rotér alle sider riktig vei
  • Alle originaldokumenter som ikke er på norsk, svensk, dansk eller engelsk må oversettes til ett av disse språkene av autorisert translatør. Oversettelsen skal legges i samme fil som originaldokumentet.

Det er oppgitt på Helsedirektoratets nettsider at saksbehandlingstiden er på 3 måneder. Vær obs på dette og sett i gang søknadsprosessen så snart du har mottatt diplom og etterspør de nødvendige dokumentene. 

Nmf og ANSA har tatt opp saken med Helsedirektoratet og påpekt at endringen har konsekvenser for leger som har studert i EU/EØS da dokumentasjonskravene og saksbehandlingstiden kan medføre at man ikke får autorisasjon innen oppstart i LIS 1 stilling den 1. september. 

Ta kontakt med Nmf dersom du har problemer rundt behandlingstid og oppstart LIS1, eller andre utfordringer rundt søknaden til Helsedirektoratet på mail til nmf@legeforeningen.no