Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

FINO 2021

I november arrangerer vi FINO2021 på Legenes
Hus i Oslo! FINO (Federation of International Nordic medical students’ Organisations) er en årlig konferanse der medisinstudenter fra alle de nordiske landene møtes, for nettverksbygging, kunnskapsutveksling og sosialt program. Ansvaret for å arrangere møtet
roterer mellom de ulike medlemslandene (Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge), og i år er det Norsk medisinstudentforening sin tur.
Cecilie Klingenberg
3. oktober 2021
FINO2021
Fra venstre: Jorun Knutsen, Emma Marshall, Cecilie Klingenberg, Sine Grude, Evgenia Taranova, Vishal Ighani og Astrid Dahle-Andersen. Mangler: Van Thanh Luu. Foto: Sine Grude.

Tema for årets konferanse er “The Future of
Medicine.” Vi ønsker å rette blikket fremover, etter lang tid med fokus på pandemi. Det faglige innholdet for helgen vil dreie seg om alt fra klima og helse, antibiotikaresistens, medisinsk teknologi, og annen digitalisering i helsetjenesten.I tillegg legges
det opp til et omfattende sosialt program med rebus, bankett, og kulturelle bidrag fra hvert medlemsland. Selve konferansen holdes på Legenes Hus, som ligger på Christiania torg, midt i Oslo.

Årets norske delegasjon har blitt valgt ut,
bestående av delegasjonleder og ti delegater. For å bli med på de neste års FINO må man først og fremst være medlem i Nmf. Hvert år vil Nmf ha en søknadsprosess, der det nasjonale styret velger ut 10 norske delegater. Du må ikke ha noe erfaring for å søke
til FINO, men engasjement, og tidligere Nmf-arbeid vektlegges. Det er rundt 60 deltakere på FINO, og er god mulighet til å knytte nye vennskap på tvers av de nordiske landene.

FINO-arbeidsgruppen jobber knallhardt for å
gjøre 2021-konferansen til en opplevelse for alle deltagere, og vi ser frem til en helg fylt med spennende foredrag og engasjerte studenter. Vi håper det blir et minne for livet.:)

Følg oss på instagram (fino2021oslo) og facebook
(FINO 2021 - Oslo) for oppdateringer.