Godkjenne KBU mot LIS1

Nmf og Legeforeningen mener at KBU bør godkjennes som deler av LIS1. Vi mener denne endringen i tillegg til at studenter i Danmark unngår dobbel tjeneste gir økt kapasitet i LIS1-tjenesten.
Lege
Photo: Colourbox.com / ldutko

De danske medisinutdanningene gir autorisasjon som lege rett etter studiet, slik som medisinutdanningene i Norge. De danske medisinstudentene må, dersom de ønsker å spesialisere seg videre, først gjennomføre det som kalles klinisk basisutdannelse (KBU) som er den første delen av spesialistutdanningen i Danmark. Etter gjennomført KBU kan de søke om "rett til selvstendig virke", et begrep uten direkte overførselsgrad til Norge.  

KBU består som regel av et halvt år på sykehus og et halvt år i dansk primærhelsetjeneste. Slik minner ordningen om norsk LIS1. Mange av oppgavene KBU-legene gjør og mye av kompetanse de tilegner seg, er sammenfallende med LIS1. Likevel må norske medisinstudenter i Danmark ta LIS1 etter å ha gjennomført KBU i Danmark. Grunnen til dette er at norske myndigheter ikke anerkjenner KBU som en del av spesialistutdanningen i Danmark, men betrakter det som en del av den medisinske grunnutdanningen. Men, det står tydelig i den danske forskriften at KBU er en del av den "lægelige videreuddannelse". Norske studenter i Danmark har tidligere omtalt dette som dobbel turnus og ment at det er unødvendig å gjennomføre både KBU og LIS1.

Dette er Nmf og Legeforeningen langt på vei enig i. Derfor tar vi nå til orde for at KBU skal godkjennes mot deler av LIS1. LIS1 er, som resten av den nye spesialistutdanningen, bygget opp av læringsmål. En fornuftig løsning er derfor å godkjenne læringsmål i LIS1 basert på oppnådd kompetanse i KBU. Vi foreslår at de resterende læringsmålene enten kan gjennomføres i reststillinger i LIS1 eller ved at “KBU-legene” søker rett på LIS2/3 og gjennomfører manglende læringsmål i løpet av spesialistutdanningen. Med en slik løsning unngår man dublering av tjeneste.

I tillegg vil løsningen bidra til å avlaste kapasiteten i LIS1-ordningen. Undersøkelser som Nmf har gjennomført viser at nesten alle leger som har fullført KBU får LIS1-stilling. Dermed kan løsningen frigjøre 40-60 LIS1-stillinger årlig, som ellers vil tas opp av “KBU-leger”.

Nmf og Legeforeningen har spilt inn forslaget til Helse- og omsorgsdepartementet, og vi håper at helsemyndighetene lytter til innspillet. Innspillet kommer som et svar på Regjeringens høring om autorisasjon og lisens til helsepersonell.

Høringssvaret kan leses i sin helhet her.

Takk for at du er medlem i Nmf! Det gjør at vi har anledning og ressurser til å arbeide for at KBU-saken løses på en måte som kommer norske medisinstudenter i Danmark til gode.