Offentliggjøring av kandidater til nasjonale verv

Søndag 15. oktober er det valg til nasjonale verv i Nmf for 2024. Nedenfor offentliggjøres innkomne kandidater til vervene. Kandidaturene tilgjengeliggjøres for medlemmer av Nmf sitt landsstyre i løpet av uke 38.

Det er å mulig å stille til valg helt frem til lørdag 14. oktober. For å bli vurdert av Nmf sin valgkomité, er siste frist for å melde sitt kandidatur søndag 24. september. Kandidatur bestående av motivasjonsbrev, arbeidsplan og CV sendes til valgkom@medisinstudent.no. Valgkomiteens innstillinger offentliggjøres 8. oktober

Valgkomiteen har mottatt følgende kandidater til vervene:

 • Leder:
  • Stine Tuastad, Nmf Trondheim
  • Gudrun Reitan, Nmf Oslo

 • Nestleder:
  • Styrk Garang, Nmf Bergen
  • Ayna Mousavi, Nmf Oslo

 • Internasjonalt ansvarlig:
  • Ingen kandidater

 • Arbeidslivsansvarlig:
  • Vilde Ramde, Nmf Utland

 • Grunnutdanningsansvarlig:
  • Ingen kandidater

 • Utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-in):
  • Lea Trong-Johansen, Nmf Bergen
  • Parmida Solaty, Nmf Bergen

 • Utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO-out):
  • Lea Trong-Johansen, Nmf Bergen

 • Forskningsutvekslingsansvarlig:
  • Mohammed Almashhadani, Nmf Oslo

 • Folkehelseansvarilg:
  • Emma Grace Brown Lillevik, Nmf Tromsø
  • Kornelia Herstad, Nmf Bergen
  • Ragnhild Misje, Nmf Oslo
  • Mohammed Almashhadani, Nmf Oslo

 • Menneskerettighetsansvarlig:
  • Mohammed Almashhadani, Nmf Oslo

 • Nettredaktør:
  • Laura Veshi, Nmf Oslo
  • Helena Chunming, Nmf Oslo

 • Redaktør for Æsculap:
  • Heidi Lovise Rognhaugen, Nmf Utland

 • 2. vara til Dnlf’s landsstyre:
  • Ingen kandidater

 • Redaksjonskomité:
  • Ingen kandidater