Landsmøtet 2022

Norsk medisinstudentforenings landsmøte 2022 vil i år gjennomføres på Thon hotel Arena i Lillestrøm fredag 25.mars til søndag 27.mars.
Landsmøtet 2022

Etter en lang tid preget av digital aktivitet og færre fysiske møter grunnet korona-spøkelset vi har hengende over oss, gleder vi oss til å samle landsstyret igjen til gode debatter og diskusjoner.

Vi gleder oss til et spennende og innholdsrikt arrangement, der landsstyrets delegater og øvrige tillitsvalgte diskuterer hvilke mål Nmf skal ha for foreningens arbeid, hvilke politiske saker som er viktige for foreningen, og hvordan vi skal arbeide for å oppnå foreningens mål.

Det er gjennom de gode diskusjonene vi sammen utvikler foreningen til det beste for våre medlemmer, og terskelen for å ta ordet på talerstolen er svært lav.

Sakspapirer til landsmøte vil gjøres tilgjengelig senest fire uker før møtet, med forslag til dagsorden og vedtektsforslag til de ulike sakene. 

Spørsmål angående landsmøtet sendes til nasjonalt styres nestleder, May Linn Pedersen på nestleder@medisinstudent.no

Vi gleder oss til å se dere på landsmøtet 2022!