Landsmøtet 2023

Nmf arrangerer landsmøte 24.-26. mars 2023 på Scandic Oslo Airport. 
Landsstyret er Nmfs høyeste organ og består av 27 delegater med stemmerett og møteplikt.
Landsmøtet 2023

Landsmøtet starter fredag 24. mars kl 16 og avsluttes senest søndag 26. mars kl 16. Nasjonalt styremøte vil gjennomføres før landsmøtet starter, fredag 24. mars fra kl 09-16. 

Landsstyret er Nmfs høyeste organ og består av 27 delegater med stemmerett og møteplikt. Disse er nasjonalt styre 2023, samt de fire delegatene hvert lokallag valgte på sitt årsmøte i fjor høst. Landsstyret samles to ganger i året; under TVK3 hver oktober og under landsmøtet hver mars.  
 
Alle medlemmer av norsk medisinstudentforening har møte og talerett på landsmøtet. Ta kontakt med stine.tuastad@medisinstudent.no dersom du ønsker å delta fysisk eller digitalt.  
 

Frister:   

  • 06. februar 2023: Frist for påmelding til landsmøte  
  • 10. februar 2023: Frist for innsending av endringsforslag til vedtektene og statutter.  
  • 10. februar 2023: Alle innspill i forkant av innstillingen for budsjett sendes til nestleder@medisinstudent.no og/eller okonomi@medisinstudent.no, og mottas da av nestleder og økonomiansvarlig i nasjonalt styre.  
  • 11.-12. februar 2023: Nasjonalt styre vedtar innstilling til revidert budsjett 2023 og budsjett 2024 på nasjonalt styremøte.   
  • 24. februar 2023: Frist for utsendelse av sakspapirer  
  • 03. mars 2023: Frist for innsending av endringsforslag til politisk måldokument  
  • 10. mars 2023: Frist for innsending av endringsforslag til budsjett og resolusjoner 

 
Innsending av endringsforslag:  

Endringsforslag til styringsdokumenter og budsjett sendes til redaksjonskomiteen på redkom.nmf@gmail.com innen overnevnte frister. Alle endringsforslag publiseres i en egen mappe tilgjengelig for delegasjonene. 
 
 
Alle spørsmål angående landsmøtet sendes til nestleder@medisinstudent.no - ta gjerne kontakt!