Lederbytte i Nmf

Inger Heimdal har valgt å trekke seg som leder av Norsk medisinstudentforening (Nmf). Nestleder Rannei Hosar vil fungere som leder til ny leder er valgt.

På landsmøtet til Nmf 16.-18. mars i år ble det gjort kjent at det har vært samarbeidsutfordringer i nasjonalt styre. I tiden etter landsmøtet har foreningen engasjert en nøytral tredjepart for å få hjelp til å løse utfordringene.

Da det ikke har vist seg mulig å løse situasjonen i nasjonalt styre, har Inger Heimdal informert styret om at hun har besluttet å trekke seg fra sine verv i Nmf for å skape ro.

Heimdal ønsker Nmf lykke til videre med arbeidet for medlemmenes interesser, og takker for tilliten hun har blitt vist.

Frem til Nmf velger ny leder, vil nestleder Rannei Hosar fungere som leder.