Nasjonale tillitsvalgte 2022

Denne flinke gjengen skal styre Nmf-skuta i 2022!
Tillitsvalgte 2021-2022
Tillitsvalgte i lokallagene 2021/2022. Foto: Eugenia Taranova

Nasjonalt styre 2022

 • Leder: Maja Elisabeth Mikkelsen (Nmf Trondheim)
 • Nestleder: May Linn Pedersen (Nmf Utland)
 • Internasjonalt ansvarlig: Uswa Malik (Nmf Oslo)
 • Økonomiansvarlig: Erlend Sæther (Nmf Tromsø)
 • Medlemsansvarlig: Einar lund (Nmf Trondheim)
 • Tillitsvalgtansvarlig: Emma Marshall (Nmf Bergen)
 • PR-ansvarlig: Ayna Mousavi (Nmf Oslo)

Nasjonale tillitsvalgte 2022

 • Arbeidslivsansvarlig: Leonore Wünsche (Nmf Oslo)
 • Grunnutdanningsansvarlig: Susanne Hatlevoll Myhre (Nmf Oslo)
 • Klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-in): John Haugnæss (Nmf Bergen)
 • Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO-out): Jonas Bull Haugsøen (Nmf Bergen)
 • Forskningsutvekslingsansvarlig: Anna Emken (Nmf Bergen)
 • Menneskerettighetsansvarlig: Sara Bardan (Nmf Oslo)
 • Folkehelseansvarlig: Sine Grude (Nmf Oslo)
 • Nettredaktør: Victoria Marie Ellingsrud Kibsgaard (Nmf Oslo)
 • Æsculap-redaktør: Sarvani Mahalingam (Nmf Oslo)
 • Leder MedHum 2021/2022: Amalie Fagerli Tegnander (Nmf Bergen)