Nasjonale tillitsvalgte 2024

Her kan du finne en oversikt over nasjonalt styre 2024 sammen med nasjonale tillitsvalgte for året 2024!
Nmf-logo med teksten Nasjonale tillitsvalgte 2024

Nasjonalt styre 2024

 • Leder: Aladdin Boukaddour (Nmf Oslo)
 • Nestleder: Styrk Garang (Nmf Bergen)
 • Internasjonalt ansvarlig: Uswa Malik (Nmf Oslo)
 • Økonomiansvarlig: Ayna Mousavi (Nmf Oslo)
 • Medlemsansvarlig: Marthe Strøm Thoresen (Nmf Trondheim)
 • Tillitsvalgtansvarlig: Camilla Kjeldsen Lie  (Nmf Tromsø)
 • PR-ansvarlig: Nora Akabbal (Nmf Utland)

Nasjonale tillitsvalgte 2024

 • Arbeidslivsansvarlig: Vilde Ramde (Nmf Utland)
 • Grunnutdanningsansvarlig: Katey Givan-Haugland (Nmf Oslo)
 • Klinisk utvekslingsansvarlig for innreisende studenter (NEO-in): Parmida Solatay (Nmf Bergen)
 • Klinisk utvekslingsansvarlig for utreisende studenter (NEO-out): Rabea Qaisrani (Nmf Oslo)
 • Forskningsutvekslingsansvarlig: Talal Mohammad (Nmf Trondheim)
 • Menneskerettighetsansvarlig: Kenz Al-shather (Nmf Oslo)
 • Folkehelseansvarlig: Kornelia Herstad (Nmf Bergen)
 • Nettredaktør: Stine Tuastad (Nmf Trondheim)
 • Æsculap-redaktør: Heidi Lovise Rognhaugen (Nmf Utland)
 • Leder MedHum 2023/2024: Anna Yang Arntzen (Nmf Tromsø)
 • Internasjonal assistent: Laura Veshi (Nmf Oslo)