Nmf bidrar i arbeidet med ny aktivitetshåndbok!

Som medisinstudenter vet vi viktigheten av fysisk aktivitet i det meste av medisinsk behandling – det er sentralt for den psykiske og fysiske helsa vår! Mange har sett den relativt store aktivitetshåndboken som helsedirektoratet ga ut for mange år siden, men den er per dags dato ikke særlig brukervennlig.

Derfor har helsedirektoratet nå startet arbeidet med en revidering og digitalisering av aktivitetshåndboken. Målgruppen er helsepersonell og studenter, og Nmf har blitt invitert til å bidra i arbeidet, og arbeide for at skal være en god ressurs for oss som studenter og fremtidige leger.

Det nye formatet av aktivitetshåndboken vil være kortfattet og tydelig, og den vil være spesifikk for ulike typer sykdommer og tilstander. Lurer du på hva man anbefaler av fysisk aktivitet til gravide? Det vil det være et eget kapittel om, sammen med kapitler om demens, KOLS, barn og unge osv. Den vil være enkel å slå opp i, og kan hjelpe deg i å gi konkrete råd til dine pasienter basert på solid forskning!

Det er en del av Nmf sin politikk at helsepersonell i større grad skal bruke fysisk aktivitet som behandling, og derfor er vi veldig glade for at en ny versjon av aktivitetshåndboken nå utvikles!

Vi anbefaler deg å trykke deg inn på prosjektnettsiden og abonnere (kan gjøres nederst på siden) for å holde deg oppdatert på fremgangen her. Som folkehelseansvarlig i Nmf har jeg blitt spurt om å representere Nmf i arbeidsgruppen, et arbeid som allerede er veldig interessant. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2023, men kapitler blir publisert fortløpende. Dersom du har innspill eller spørsmål kan du gjerne ta kontakt med meg på sine.grude@medisinstudent.no.

Vi gleder oss til å få et nytt verktøy som gjør det lettere å bruke fysisk aktivitet som medisin!