Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Nmf på EuRegMe 2019

IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) arrangerer ett årlig møte for Europa-region, der Norge hører til. Møtet heter EuRegMe (European Regional Meeting).
16. mai 2019