Nye gebyrsatser for søknad om lisens

Fra 1. mars 2023 innførte helsedirektoratet inn nye gebyrsatser for søknad om autorisasjon og lisens.
Nærbilde av lege som lager regning
Foto: Colourbox

Helsedirektoratet innførte med virkning fra 1. mars 2023, nye gebyrsatser for søknad om autorisasjon og lisens. Satsene som er innført er for både leger/medisinstudenter utdannet i Norge og de utdannet i utlandet. Satsene som er innført for leger/medisinstudenter utdannet i utlandet er derimot mye høyere. Dersom du er utdannet innenfor EU/EØS må du betale et gebyr på 2500 kr, og er du utdannet utenfor EU/EØS er gebyret på 3500 kr for å kunne søke om studentlisens. Ved utdanningsløp i Norge er gebyret på 750 kr. 

Gebyrene skal dekke Helsedirektoratets kostnader ved behandling av søknadene. Det begrunnes i at det er til dels store forskjeller på hvor mye ressurser som medgår til behandling av søknader fra søkere utdannet ved henholdsvis norske læresteder, læresteder innenfor EU/EØS og læresteder utenfor EU/EØS, og dette reflekteres i gebyrenes størrelse. 

Disse nye satsene innført av Helsedirektoratet kom brått på flere studenter, inkludert oss i Norsk medisinstudentforening. Vi skal jobbe aktivt fremover for å redusere disse nye gebyrene. 

Gebyr for søknad om autorisasjon og lisens:

  • Norskutdannede – automatisk saksbehandling - kr 750
    (Innmeldingslister fra utdanningsinstitusjoner og fylkeskommuner)   
  • Norskutdannede – søker sender egen søknad om autorisasjon/lisens - kr 2 000
  • Utdannede innenfor EU/EØS - kr 2 500
  • Utdannede utenfor EU/EØS - kr 3 500
  • Lisens til helsepersonell over 80 år - kr 2 000
  • Søknad om fagområdelisens fra leger utenfor EU/EØS - kr 3 500

Du finner gebyrforskriften her: Forskrift om gebyr ved behandling av søknad om autorisasjon, lisens, spesialistgodkjenning og godkjenning av etterutdanning for spesialister

Se også informasjon på direktoratets nettsider:  https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-gebyrsatser-for-autorisasjonssoknader-fra-1.mars