Oppdatering i saken om endrede dokumentkrav for leger utdannet i EU/EØS

Nmf og ANSA har fått til et samarbeid med HDIR om en løsning som kan hjelpe nyutdannede fra Slovakia med å få autorisasjon i tide.
EU doctor
Bilde: colourbox

Det har kommet endringer fra helsedirektoratet når det gjelder autorisasjonen for leger utdannet i EU/EØS land. Nytt av i år er kravet om å laste opp “Certificate of conformity” og “Certificate of good standing” i tillegg til diplom/vitnemål og emneoversikt. Dette gjelder ikke leger utdannet i Norden eller Polen. 

Tidligere har Helsedirektoratet kunnet hente ut disse dokumentene fra en felles internasjonal database (IMI). Nå er det slik at studenten selv må fremskaffe og vedlegge disse dokumentene i søknaden om autorisasjon i Altinn. Det har oppstått problemer i flere studieland da prosessen med å fremskaffe disse dokumentene er komplisert, og ikke minst tidskrevende. Det er knyttet lang behandlingstid til innhenting av dokumentene som deretter må oversettes til norsk eller engelsk. Nmf har fått mange henvendelser fra nyutdannede spesielt fra Slovakia som har hatt utfordringer med å få tak i disse dokumentene. Selv om man får tak i de riktige dokumentene og får sendt søknad i Altinn har HDIR en behandlingstid på 3 måneder. Så med behandlingstid i både studielandet og i Norge er mange bekymret for om man rekker å få autorisasjonen i tide til oppstart LIS1 eller andre vikariater 01.september. 

Det har blitt foreslått flere løsninger fra de nyutdannede, men ingenting virket å gå gjennom hos HDIR. Nmf og ANSA sendte derfor en felles forespørsel til HDIR etter å ha mottatt mange henvendelser fra medlemmer, med en foreslått løsning. I svaret fra HDIR informerer de om at de i år vil gjøre unntak for studentene ferdigutdannet i Slovakia våren 2023. Dette skrev de i svaret sitt: «For denne gruppen vil vi derfor, som et unntak, be om bekreftelse på konformitet direkte fra slovakiske myndigheter via IMI. Det presiseres at denne praksisen vil være et unntak for dette kullet (vår 23) med medisinstudenter med utdanning fra Slovakia. Senere kull, fra Slovakia og andre utdanningsland, vil selv ha ansvar for å fremskaffe en konformitetserklæring fra de respektive myndighetene». HDIR har også skrevet i eposter til medlemmer at dersom man klarer å legge ved dokumentasjon og sende søknad innen 01.august, vil de kunne hastebehandle søknadene til alle som har fått LIS1. Det presiseres at Helsedirektoratet kun søker unntak for uthenting av dokumentene fra IMI for nyutdannede leger med oppstart av LIS1 høsten 2023.

Dette er en god løsning for årets avgangselever. Vi er fornøyd med samarbeidet vi har fått til med HDIR og fortsetter dialogen. Dersom du er student i et annet land enn Slovakia og har problemer med å skaffe riktige dokumenter til å legge ved søknaden i Altinn i tide, send oss i Nmf en mail. Jo flere som sender jo lettere er det for oss å få gjennom slike unntak. For de som ikke har fått LIS1 vil behandlingen skje fortløpende, men forhåpentligvis så fort som mulig da flere trer inn i vikariater eller annen jobb til høsten.