Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Still til valg – Valgmøtet 2021

Valgmøtet til Norsk medisinstudentforening avholdes 10.10.21 på Legenes hus i Oslo. Vi trenger DEG for å drive organisasjonen videre. I denne saken finner du det du trenger å vite for å stille til valg.
bilde

Nmf er en forening som jobber bredt, både med lokale ting som grunnutdanning og arbeidsliv, og internasjonalt med bl.a. utveksling og global helse. For at det skal gå, trenger vi DEG!

Som tillitsvalgt i Nmf får du en unik mulighet til å påvirke hva vi jobber med og hvordan ditt interesseområde skal driftes. Lurer du på hvilke verv du egentlig kan stille til?

HER FINNER DU VERSBESKRIVELSENE!

Det er ikke krav med Nmf-erfaring fra før, men det er en stor fordel i enkelte verv, særlig ledervervene.

Hvordan stille til valg?

Send følgende på e-post til valgkom@medisinstudent.no:

  • Motivasjonsbrev (maksimalt 1 side).
  • CV (kortfattet).
  • Tentativ arbeidsplan for året (maksimalt 1 side). Hva vil du oppnå?

For at valgkomiteen skal ha tid til å vurdere kandidaturet, gjennomføre intervjuer og komme med en innstilling, samt at det skal være tilgjengelig for delegatene i forkant av møtet, må kandidaturet ditt være valgkomiteen i hende senest søndag 12. september. Det vil være mulighet å stille til valg helt fram til valgdagen, men da vil ikke delegatene få satt seg inn i kandidaturet ditt på forhånd, samt at du ikke vil kunne bli innstilt, så vi anbefaler å sende inn kandidaturet før fristen.

Lurer du på noe?

Bare ta kontakt med Valgkomiteen på valgkom@medisinstudent.no.