Still til valg - Valgmøtet 2023

Still til valg som nasjonalt tillitsvalgt i Norsk medisinstudentforening!

Velkommen til valgmøte hos Norsk Medisinstudentforening den 15.10.23 på Legenes hus i Oslo! Har du lyst til å drive Nmf videre? Her kan du lese mer om hvordan stille til verv som nasjonalt tillitsvalgt.
Landsmøtet

Nmf jobber med saker som omhandler medisinstudenter, og innebærer alt fra selve utdanningen til utveksling til nåværende og fremtidig arbeidsliv. Tillitsvalgte er kjernen for at det hele skal gå.

Her finner du vervsbeskrivelsene!

Hvordan stille til valg?

Send følgende på e-post til valgkom@medisinstudent.no:

  • Motivasjonsbrev (maksimalt 1 side)
  • CV (kortfattet)
  • Tentativ arbeidsplan for året (maksimalt 1 side). Hva vil du oppnå?

For at valgkomiteen skal ha tid til å vurdere kandidaturet, gjennomføre intervjuer og komme med en innstilling, samt at det skal være tilgjengelig for delegatene i forkant av møtet, må kandidaturet ditt være valgkomiteen i hende senest fredag 15. september. Det vil være mulighet å stille til valg helt fram til valgdagen, men da vil ikke delegatene få satt seg inn i kandidaturet ditt på forhånd, samt at du ikke vil kunne bli innstilt, så vi anbefaler å sende inn kandidaturet før fristen.

Lurer du på noe?

Bare ta kontakt med Valgkomiteen på valgkom@medisinstudent.no