Norsk medisinstudentforening

Fagforening og interesseorganisasjon for studenter

Nyheter

Ny student?

Hei forelder! Har du barn som skal studere? Se Storebrands og Danskebanks anbefalinger for forsikringer og sparing til unge studenter
10. august 2021
Student
Illustrasjonsfoto: LinkedIn Sales Solutions på Unsplash.com

Vet du hva studenten allerede har?:
Det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer man faktisk trenger, og som student tar man ofte det første skrittet inn i en voksens verden. Studenten er usikker på hvilke forsikringer man bør ha, og gjerne hvilke forsikringer man kanskje har fra før via sine foreldre. Og ikke minst, hva studenten kanskje trenger i tillegg. For Innboforsikring er ofte studenten dekket om barnet fortsatt bor hjemme/tilhører husstanden. Dersom studenten har meldt adresseendring i folkeregisteret står studenten uten noen tilknytning til foreldrenes forsikring for innboforsikring.

For en vanlig reiseforsikring er barnet dekket frem til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år, med en forutsetning om at barnet også bor på samme folkeregistrerte adresse.

Med andre ord, det mye å sette seg inn i for både foreldre som ønsker å hjelpe, og studenten selv som synes dette kan være vanskelig.

Studentpakken til Nmf hjelper deg godt på vei med gode dekninger. Ved kjøp av studentforsikring har man følgende forsikringer:

Innboforsikring inntil 500.000 kr.
Reiseforsikring inntil 60 dager
Ulykkesdekning, som gjelder hele døgnet, hjemme, på jobb og studiested. Ulykke dekker utbetaling på inntil 500.000 kroner dersom studenten blir varig medisinsk invalid.

Bør studenten tenke på noe mer?
En av de største verdiene for en student i 20-årene, er den fremtidige arbeidsinntekten.

Studentpakken er en god start, men som ung student er det også viktig å reflektere over at man blir tilnærmet minstepensjonist dersom man blir ufør.

I den kollektive avtalen med Storebrand kan studenten blant annet forsikre seg for både uførhet ved en engangsutbetaling på 12 G, 22 G eller 30 G (Uførekapital) eller en utbetaling på 1 G eller 2 G (Tidsbegrenset Uførerente), som er utbetalinger man kan få i inntil 4 år.

Som ung og frisk er uføreforsikring heldigvis veldig billig, og en svært viktig forsikring for å dekke opp noe av inntektsbortfallet man kan stå ovenfor.

Klikk her for relevante forsikringer:

www.storebrand.no/legeforeningen

Nyhet: Dekning for de studentene som studerer i Norden, som prismessig er tett opp mot Norge, men som er et rimeligere alternativ enn det som selges til øvrige Europa-studenter. 

 

Studentenes beste sparetips

Overgangen til studentlivet er ikke alltid så enkel. Nye rutiner skal på plass, lommeboka blir trangere, og man blir konstant fristet til å bruke mer penger enn man kan avse. Les hvordan NTNU-studentene Sanne og Sigurd har taklet sin studentøkonomi her.