Think globally, act locally – erfaringer fra Generalforsamlingen til IFMSA i august 2019

Nmf er medlem av verdens største studentorganisasjon, nemlig den internasjonale medisinstudentforeningen IFMSA (International Federation of Medical Students` Associations).

Vi deltar, som representanter for norske medisinstudenter, to ganger i året på deres generalforsamling (GA), som er det høyeste beslutningsorganet i IFMSA. Det deltar rundt 100 land fra hele verden, og møtet har totalt rundt 1000 deltakere. Men hva gjør vi egentlig? Her får du en rask oversikt over hva vi gjorde på GA i august. Vil du lese tanker fra to av deltakerne? Sjekk ut siste nummer av Æsculap!

Bilde av de som er med i delegasjonen.

Utforming av ny politikk

Som del av Nmf sin delegasjon har du mulighet til å påvirke ekstern politikk og interne saker i IFMSA. I august kom Nmf med viktige innspill til IFMSA sin politikk, vi bidro med flere uttalelser bl.a. om plagiering i IFMSA sine politiske dokumenter, jobbet for åpen diskusjon om nye retningslinjer for kapasitetsbygging og utformet en arbeidsgruppe om mental helse blant tillitsvalgte i IFMSA.

plenary-350.jpg

Valg av nye tillitsvalgte

IFMSA valgte sine nye tillitsvalgte som startet arbeidet sitt fra 1. oktober 2019. Nmf er en aktiv bidragsyter når man stiller spørsmål til kandidatene for å få frem deres styrker og svakheter og sørge for at medisinstudentene er representert av de mest kapable personene.

Politiske fokusområder i IFMSA

Det ble valgt fire overordna temaer, samt 7 mer konkrete saker som IFMSA skal fokusere på det kommende året:

 • Universell helsedekning.
 • Meningsfullt ungdomsengasjement.
 • Utdanning i global helse.
 • Samfunnsansvar.

De mer konkrete:

 • Ikke-smittsomme sykdommer.
 • Helse, miljø og klimaendringer.
 • Antimikrobiell resistens.
 • Migrasjon Humanitæraksjon og fredsbygging.
 • Menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet.
 • Tilgang til forskning og utdanning.
 • Seksuell og reproduktiv helse- og rettigheter.

Kunnskapsbygging

IFMSA arrangerer flere kurs for å øke kunnskap og ferdigheter innenfor globale helsespørsmål blant deres medlemmer. Blant annet deltok noen av våre delegater på "Global Health Advocates" og "Public Health Leadership on Universal Health Coverage". Det er to tredagerskurs før generalforsamlingen starter, det såkalte Pre-GA.

TNET.jpg

Vi var også representert i komiteene for: 

 • Folkehelse (SCOPH).
 • Menneskerettigheter og fred (SCORP).
 • Forsknings- (SCORE) og klinisk utveksling (SCOPE).
 • Medisinsk grunnutdanning (SCOME).

Her deltar man på workshops, foredrag og diskusjon om relevante temaer innenfor de ulike komiteene.

Signering av utvekslingskontrakter 

Nmf signerte utvekslingskontrakter for året 2020 til mars 2021, og det er flere spennende reisemål, både for forsknings- og klinisk utveksling. Følg med på Facebook nå for å få vite hvor du kan reise neste sommer! Søknadsfrist er 1. desember!

Kontraktsignering-350.jpg

"Activities fair" og prosjektkonkurranse 

Førstnevnte er to timer hvor prosjekter fra ulike land har stands, og man kan gå rundt og høre om andre prosjekter og bli inspirert. Vi presenterte MedHum og ForBedring (prosjekt i Tromsø). I tillegg ble MedHum kåret til et av de ni beste prosjektene blant medlemslandene i IFMSA, og presenterte prosjektet for flere hundre studenter fra hele verden.

MEdHum-presentasjon-av-Marie.jpg

Interessert i det internasjonale arbeidet?

Meld deg inn i Facebookgruppen «Nmf global helse – sammen for en bedre verden», bli aktiv i lokallaget ditt, samt søk deg til internasjonale møter. Det neste er GA i Rwanda 1-7. mars.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Internasjonalt ansvarlig (IA) Åshild Nordbottene eller IA-assistent Sehee Rim på internasjonal@medisinstudent.no.