Medlemsbrev 16. mai

Header-Allmennlegeforeningen.jpg

Spørreundersøkelse om fastlegeordningen
AF oppfordrer alle til å delta - svarfrist 29. mai.

spørreundersøkelse-2019 (002).jpg
Alle landets registrerte fastleger og fastlegevikarer mottar nå en spørreundersøkelse fra EY (tidligere Ernst & Young), som har hovedansvaret for evalueringen av fastlegeordningen som skal være ferdistilt 1. september 2019. 
Spørreundersøkelsen omfatter våre arbeidsbetingelser, rammevilkår og samarbeid med andre helseaktører. Allmennlegeforeningen oppfordrer alle fastleger til å svare på denne undersøkelsen. Det er svært viktig at vi får et riktig bilde av fastlegenes arbeidsdager. Derfor ønsker vi en stor oppslutning, slik at våre svar blir representative. Husk dette angår din hverdag som fastlege!
Les mer om undersøkelsen på fastlegen.no.   

Utviklingsplan

Utviklingplanen 2019.PNG

Legeforeningen har lansert en ny utviklingsplan for fastlegeordningen. Legeforeningens budskap og forslag til løsninger på utfordringene i fastlegeordningen er nå samlet i ett dokument. Det er også laget et oppsummeringshefte hvor de viktigste budskapene fra hvert kapittel er samlet.
Her finner du utviklingsplanen

Oppstart av viktige forhandlinger for fastlegene 

arbeidsgruppe del .jpg

Denne uken starter både forhandlingene om normaltariffen og rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området. Den stadige forverringen av situasjonen i fastlegeordningen gjør årets forhandlinger særlig krevende. Til tross for økt fokus på krisen i fastlegeordningen, og en rekke pågående prosesser som følge av trepartssamarbeidet, har problemene i fastlegeordningen blitt forverret det siste halve året. Det er derfor nødvendig å gjennomføre tiltak som vil bidra til å beholde og rekruttere fastleger på kort sikt. Regjeringen kan ikke utsette slike tiltak til handlingsplanen blir lagt fram i 2020. Les mer om forhandlingene på fastlegen.no som har laget en god oversikt over avtalene. Nå har du mulighet til å lære litt om de avtalene som er viktig for deg - på en enkel måte.
Les mer her

Våruka og landsrådsmøtet
Vi takker for en flott våruke på Hellerudsletta. Det ble ny rekord, med nesten 500 deltakere. 
På landsrådsmøtet ble det valgt nytt AF-styre. Det nye styret tiltrer 1. september 2019. Sittende styre jobber videre ut august. Ny styreleder ble Nils Kristian Klev. 

Nytt AF-styre

Dette er AF- styret fra 1. september:
Fra venstre: Peter Christersson, Marit Tuv, nestleder Ivar Halvorsen, leder Nils Kristian Klev, Marit Karlsen, Dragan Zerajic, Elin Kjølsrød Ødemark og Tor Magne Johnsen.

Tom Ole november 17.jpg

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen
 
 Følg Allmennlegeforeningen på Facebook!

Footer-Allmennlegeforeningen_leder%20Tom%20Ole.jpg