Allmennlegeforeningen

Medlemsbrev

Medlemsbrev nr. 7/2018 - Normaltarifforhandlingene

Kjære medlemmer av Allmennlegeforeningen. Vi er klare til videre kamp for fastlegeordningen!
2. juli 2018

Normaltariffen

Normaltarifforhandlingene

Takk for alle svar i forbindelse med questbackundersøkelsen!

Dere har vært tydelige i tilbakemeldingene og vi vet det er stort engasjement blant medlemmene.

Som kjent brøt Legeforeningen forhandlingene om ny normaltariff. Staten fastsatte fredag 29. juni 2018 ny normaltariff.

Legeforeningen og Allmennlegeforeningen har lenge jobbet med en plan for aktuelle tiltak og er godt forberedt. Det er viktig å opprettholde et godt fastlegetilbud for pasientene gjennom sommeren. Over sommeren vil det eventuelt tas ytterligere initiativ fra Legeforeningens og Allmennlegeforeningens side. Vi vil sørge for god informasjon til medlemmer og tillitsvalgte før tiltak eventuelt iverksettes.

Etter bruddet har Legeforeningen og Allmennlegeforeningen vært tydelige i en rekke medier, og presidenten møtte helseministeren til debatt i Dagsnytt 18 tirsdag 26. juni.

Vi går nå inn den stilleste måneden for det offentlige Norge, fellesferien. Vi oppfordrer dere igjen til å skrive kronikker i lokale og regionale medier i løpet av sommeren. Allmennlegeforeningen vil også slippe kronikker med jevne mellomrom. Sammen med president Marit Hermansen har jeg skrevet en kronikk på NRK ytring - En fastlegeordning i krise. Denne kronikken kan gjerne brukes som utgangspunkt for egne kronikker. Mot slutten av fellesferien vil vi se på andre kommunikasjonstiltak, som blant annet videoer i sosiale medier. Kommunikasjonsseksjonen i Legeforeningen er bemannet hele sommeren, men med lavere bemanning enn ellers, og kan bistå dere med redigering av innlegg, innsalg til medier, etc.

Det blir viktig i tiden fremover at dere har god kontakt med de lokale tillitsvalgte. Vi vil holde tett kontakt med alle 1. landsrådene som igjen vil bistå de lokalt tillitsvalgte i kommunene. De kommuner som mangler lokal tillitsvalgt bør snarest mulig få valgt dette.

Iverksatte tiltak:

  • Legeforeningen har sendt brev til alle landets kommuner om alvoret i situasjonen.
  • Alle fastleger har mottatt brev og brevmal som kan brukes opp mot egen kommune. Vi oppfordrer alle til å følge opp dette. Husk å sende kopi av ditt brev til kua@legeforeningen.no.
  • Det er sent ut brev til alle 1.landsrådene i foreningen om plan for videre tiltak og mobilisering av hele tillittsvalgtapparatet.
  • Mediestrategi for fellesferien er klar.

Vi vil igjen takke alle for alt engasjement som gjør at vi har fått satt fastlegeordningen tydelig på dagsorden og gitt oss et moment i den videre kampen. Sammen er vi mye sterkere!

Betydelig økning i honorarsatsene for utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskaper fra 1. juli 2018

Legeforeningen har kommet til enighet med Finans Norge om ny avtale om veiledende honorar og retningslinjer for legeundersøkelser for forsikringsselskap. Legeforeningen fikk gjennomslag for en betydelig økning i honorarsatsene.

I forhandlingene la Legeforeningen stor vekt på den utfordrende situasjonen i fastlegeordningen, og fikk gjennomslag for en betydelig økning i honorarsatsene. Honorarene for skjema nr. 1.4 Legeerklæring ved tegning øker med 12,35 prosent, og honorarene for skjemaene 1.3.1 og 1.3.2 øker med 11 prosent. Øvrige honorarer øker med 8 prosent.

Satsene er gjeldende fra 1. juli 2018. Den nye avtalen med oppjusterte honorarsatser ligger på Legeforeningen.no.

Jordbær

Vi ønsker alle medlemmer en god og velfortjent sommerferie. Lad batteriene slik at kampen kan videreføres enda sterkere etter ferien!

Tom Ole Øren

Vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Allmennlegeforeningen