Medlemsbrev nr. 8/2018 - ALIS

Dette er et medlemsbrev rettet mot allmennleger som er i spesialisering (ALIS). Brevet sendes likevel ut til alle medlemmer av Allmennlegeforeningen.

ALIS-utvalget – hva og hvem er vi?

ALIS-utvalget er et underutvalg i AF som skal bidra med informasjon til ALIS, og jobbe for forbedringer av nasjonale rammer for ALIS. Les mer om oss her.

Oppstartshåndbok i allmennpraksis finnes nå i en helt ny utgave.

I oppstartshåndboka finner du informasjon rettet mot deg som er ny i allmennpraksis. Tips gjerne en ny kollega om dette hjelpemiddelet!

Individuell veiledning
ALIS-utvalget har siden mars 2017 vært bekymret for at retten til individuell veiledning i allmennpraksis har falt bort for mange ALIS. I den forbindelse har vi laget et informasjonsskriv som kan legges ved eventuell søknad til din kommune om støtte til veiledning. Vi er også svært glade for at det i forslaget til ny spesialistforskrift som skal gjelde fra 1.3.19 er anbefalt individuell veiledning gjennom hele utdanningsløpet for å bli spesialist i allmennmedisin.

ALIS-kvelder og medlemskontakt
ALIS-utvalget består av leger som selv er ALIS, og vi ønsker å være en kontaktflate for andre ALIS inn mot Legeforeningen. Vi inviterer derfor til ALIS-kvelder på årlige arrangementer der mange ALIS møtes. Neste ALIS-kveld blir på primærmedisinsk uke (PMU), Oslo, mandag 22.oktober. Hold av datoen!

Du kan til enhver tid komme i kontakt med ALIS-utvalget via vår Facebook-side eller ved å sende e-post 

God sommer fra ALIS-utvalget!