ALIS

Hva og hvem er vi? ALIS-utvalget er et rådgivende utvalg i Allmennlegeforeningen. Vi arbeider med saker som er spesielt viktige for allmennleger i spesialisering.
ALIS-utvalget - logo
Utvalget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin.

Eksempler på viktige saker er retten til individuell veiledning som lege i spesialisering i allmennmedisin, informasjon om rettigheter og muligheter ved oppstart i fastlegepraksis, faglig innhold og praktiske forhold omkring spesialistutdanningen og sosiale rettigheter ved sykdom og svangerskap.

Utvalget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin.

Vi ønsker alltid innspill om hva som er viktig for ALIS og svarer gjerne på små og store spørsmål du måtte ha om livet som allmennlege i spesialisering.

ALIS-utvalget 2021 – 2023

Bilde av Lars Christian Lervik
Leder
Lars Christian Lervik
Medlem av ALIS-utvalget fra 2019. ALIS siden 2016, fastlege i næringsdrift ved Hallset Legesenter i Trondheim. Bistilling som lege i rehabiliteringsinstitusjon. Utdannet i Szczecin Polen, PhD fra NTNU. Motivert for å skape trygge rammer for ALIS og jobbe for å bevare kvalitet i spesialiseringen.
Bilde av Oda Sunde Strand
Medlem
Oda Sunde Strand
Jeg heter Oda Sunde Strand, kommer fra Kristiansand og bor i Odda. Jeg er kommunalt ansatt og er med i ALIS Vest-prosjektet. Jeg er tillitsvalgt for legene i Odda kommune og med i ALIS-Utvalget.
Øyvind Stople Sivertsen
Medlem
Øyvind Stople Sivertsen
Jobber som fastlege Bjølsen legesenter og Tidsskriftet. Sitter i NFA styret, og er NFAs representant i ALIS utvalget.
Åsne Flatland, ALIS-medlem
Medlem
Åsne Flatland
ALIS siden 2016. Fastlege med næringsdrift ved Bolteløkka legesenter i Oslo. Lege ved helsestasjon for ungdom. Sitter i arbeidsgruppen i Møteplass Oslo, en arena for å bedre samhandling