Allmennlegeforeningen

ALIS

Hva og hvem er vi? ALIS-utvalget er et rådgivende utvalg i Allmennlegeforeningen. Vi arbeider med saker som er spesielt viktige for allmennleger i spesialisering.
ALIS-utvalget - logo
Utvalget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin.

Eksempler på viktige saker er retten til individuell veiledning som lege i spesialisering i allmennmedisin, informasjon om rettigheter og muligheter ved oppstart i fastlegepraksis, faglig innhold og praktiske forhold omkring spesialistutdanningen og sosiale rettigheter ved sykdom og svangerskap.

Utvalget består av fire medlemmer valgt av Allmenlegeforeningens landsråd og et medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin.

Vi ønsker alltid innspill om hva som er viktig for ALIS og svarer gjerne på små og store spørsmål du måtte ha om livet som allmennlege i spesialisering.

ALIS-utvalget 2021 – 2023

Bilde av Lars Christian Lervik
Leder
Lars Christian Lervik
Medlem av ALIS-utvalget fra 2019. ALIS siden 2016, fastlege i næringsdrift ved Hallset Legesenter i Trondheim. Bistilling som lege i rehabiliteringsinstitusjon. Utdannet i Szczecin Polen, PhD fra NTNU. Motivert for å skape trygge rammer for ALIS og jobbe for å bevare kvalitet i spesialiseringen.
Kari Svenkerud Fresvik
Medlem
Kari Svenkerud Fresvik
Ansatt på Nedre Romerike Legevakt, i Lillestrøm kommune. Jeg et ansatt som billege, og jobber med sykebesøk og bistand for ambulanse, politi, brann og andre institusjoner ved behov.
Bilde av Oda Sunde Strand
Medlem
Oda Sunde Strand
Jeg heter Oda Sunde Strand, kommer fra Kristiansand og bor i Odda. Jeg er kommunalt ansatt og er med i ALIS Vest-prosjektet. Jeg er tillitsvalgt for legene i Odda kommune og med i ALIS-Utvalget.
Øyvind Stople Sivertsen
Medlem
Øyvind Stople Sivertsen
Jobber som fastlege Bjølsen legesenter og Tidsskriftet. Sitter i NFA styret, og er NFAs representant i ALIS utvalget.
Åsne Flatland, ALIS-medlem
Medlem
Åsne Flatland
ALIS siden 2016. Fastlege med næringsdrift ved Bolteløkka legesenter i Oslo. Lege ved helsestasjon for ungdom. Sitter i arbeidsgruppen i Møteplass Oslo, en arena for å bedre samhandling