Logo for ALIS-utvalget

ALIS-utvalget er Allmennlegeforeningens underutvalg for allmennleger i spesialisering. Det består av fire medlemmer valgt av Allmennlegeforenings landsråd og ett medlem utpekt av styret i Norsk forening for allmennmedisin. ALIS-utvalget arbeider etter eget arbeidsprogram og rådgir Allmennlegeforeningens styre i saker som særlig angår allmennleger i spesialisering.

Arbeidsprogram 2023-2025

  • Bidra til å skape gode møteplasser for ALIS
  • Drive godt informasjonsarbeid om Legeforeningens arbeid
  • Knytte og opprettholde kontakt med offentlige myndigheter som former ALIS' utdanningsløp
  • Arbeide for rettferdige vikarvilkår for ALIS
  • Arbeide med utformingen av ALIS-tilskuddsordningen gjennom Legeforeningens kanaler
  • Arbeide for rettferdige arbeidsvilkår for ALIS i rotasjonsstillinger
ALIS-utvalget

 

 

 

 

 

 

 


Vi ønsker alltid innspill om hva som er viktig for ALIS og svarer gjerne på små og store spørsmål du måtte ha om livet som allmennlege i spesialisering.

e-post symbol   ALIS@legeforeningen.net           facebook logo ALIS utvalget

ALIS-utvalget 2023 – 2025

Gudmund Noddeland Myhren profilbilde
leder
Gudmund Myhren
Jeg er fastlege ved Bjølsen Legesenter i Oslo og har vært allmennlege siden 2020. Jeg har også jobbet som ass. kommuneoverlege i Nittedal en periode. Før jeg ble lege, jobbet jeg med skatterådgivning og regnskap.
Randi Hauge Tengesdal
medlem
Randi Hauge Tengesdal
Eg heiter Randi og jobber som næringsdrivande fastlege på Lønnås legesenter i Bærum. Eg har deleliste, noko eg er veldig fornøgd med. I tillegg jobber eg på helsestasjon og på legevakt. Eg er opptatt av struktur og kvalitet i utdanninga vår, og at fleire skal skjønne kor bra ALIS-løp og -tilskudd er.
Yasin Adil
medlem
Yasin Adil
Jobber som fastlegevikar i Oslo og tidligere jobbet som legevaktslege. Jeg har også drevet med forskning og vært innom indremedisinen før allmennmedisinen ga mersmak. Jeg er opptatt av kvalitet og forutsigbarhet i spesialiseringsløpet. ALIS utgjør en mangfoldig gruppe, og det er viktig for meg å ivareta interessene til både fastleger og allmennleger utenfor fastlegeordningen.
Marit Huseby
medlem
Marit Huseby
Trønder bosatt i Finnmark. Jobber og er bosatt i en liten kommune hvor ALIS blir en viktig del av rekrutteringa og stabiliseringa av legetjenesten i kommunen framover. I ALIS-utvalget ønsker jeg å komme med innspill og erfaringer som kan gi gode og bærekraftige løsninger både for ALIS og fastlegeordningen. Ønsker også å vise at allmennmedisin er et fagområde med høy trivsel, og at det kan kombineres med familieliv og fritid.
Øyvind Stople Sivertsen
medlem
Øyvind Stople Sivertsen
Jobber som fastlege Bjølsen legesenter og Tidsskriftet. Sitter i NFA styret, og er NFAs representant i ALIS utvalget.
Ellen Poppe Skipenes
vara
Ellen Poppe Skipenes
Ellen Poppe Skipenes, 2-barnsmor og fastlege i indre Troms. Begynte spesialisering i allmennmedisin i gammel ordning, med overgang til ny ordning etter 1-2 år.