Allmennlegeforeningen

ALIS

Oppstartshåndbok

Velkommen til allmennpraksis!
Du er ønsket, og vi gleder oss over å få deg som kollega! Vi som har utarbeidet denne håndboken er selv yngre allmennleger som trives godt i vårt fag. Vi har alle opplevd utfordringer i oppstartsfasen - ikke minst med å få oversikt over alt som må på plass før man treffer sin første pasient og i den første tiden i praksis. Med denne håndboken ønsker vi å hjelpe deg i gang.

4. mars 2021

Håndboken er laget og oppdateres av ALIS-utvalget, et utvalg under Allmennlegeforeningen. ALIS står for allmennlege i spesialisering. Du kan lese mer om ALIS-utvalget i siste kapittel.
Oppstartshåndboka kom ut første gang i 2014. Redaktør var Robert Burman og medforfattere var Ole Henrik Krat Bjørkholt, Espen Saxhaug Kristoffersen, Inger Moi, Bente Prytz Mjølstad, Arrjun Ragavan og Torstein Sakshaug. Medforfattere i senere versjoner har vært Inger Ingemann, Elisabeth Stura, Katrina Tibballs, Nina Wiggen, Andreas Saxlund Pahle og Catherine Elde Isaksen. Redaktør for denne utgaven er Lars Christian Naterstad Lervik.

I 2019 kom ALIS-utvalget kommet med et nettkurs, «Introduksjon til allmennpraksis», som inneholder praktiske kasuistikker relatert til innholdet i Oppstartshåndboka.
Denne håndboken retter seg både til deg som har tatt beslutningen om å satse på allmennmedisin og til deg som ønsker å prøve deg i allmennpraksis før du endelig bestemmer deg for spesialiseringsløp. Vi håper du finner innholdet nyttig.

Lykke til som fersk allmennlege!

Trondheim, august 2021