Arbeidsprogram for ALIS-utvalget 2019-2021

Utvalget vil i perioden

  • Fokusere på retten til individuell veiledning, både for allmennleger som startet i fastlegepraksis etter 1.mars 2017 og i forslaget til endring av spesialistreglene i allmennmedisin fra 1.mars 2019.
  • Arbeide videre med ulike modeller for ALIS-hjemler/ALIS-stillinger, og følge opp prosjektet ALIS-VEST.
  • Lage et nettkurs for medisinstudenter og ferske leger som har som mål å bidra til økt kunnskap om næringsdrift i allmennpraksis gjennom praktiske kasus.
  • Revidere «Oppstartshåndbok i allmennpraksis»
  • Fremheve situasjonen for ALIS som jobber i andre deler av kommunen enn fastlegeordningen i foreningens politiske arbeid.
  • Komme med innspill i arbeidet med utforming av nye spesialistregler i allmennmedisin.
  • Ha kontakt med og veilede ALIS via ALIS-kvelder, Facebook, e-post og aktuelle arrangementer hvor ALIS deltar.
  • Samarbeide med NFA om internasjonalt arbeid gjennom VdGM og NYGP.
  • Gi innspill til Allmennlegeforeningen i høringsuttalelser og politikkutvikling.