Fastlegeordningen på 1-2-3

Allmennlegeforeningen jobber for en fastlegeordning for fremtiden, som sikrer hele befolkningen tilgang på en kompetent og moderne primærhelsetjeneste uavhengig av bosted, sosial status og personlig økonomi. Som et ledd i dette arbeidet har vi utformet en kortfattet oppsummering av hvorfor fastlegeordningen er verdt å investere i, hvordan den er organisert og hvorfor det haster med tiltak. Vi vet at det tidligere har vært etterspurt informasjon om dette, og håper et slikt notat kan være til hjelp i vurdering av tiltak og midler til helsetjenestene i kommende budsjett. 

Fastlegeordningen på 1 - 2 - 3