Allmennlegeforeningen

Allmennlegeforeningen

Krisen i fastlegeordningen

Flere enn noen gang står uten fastlege. Fastlegejobben er et spennende og utfordrende yrke, men vi trenger mer tid!

Arbeidsbelastningen på fastlegekontoret er for mange blitt uhåndterbar, og i tillegg kommer legevaktbelastningen. Det haster derfor med en styrking av ordningen slik at vi kan få flere fastleger å dele alle oppgavene på. Uten dette vil rekrutteringsutfordringene fortsette og enda flere stå uten fastlege – det haster!
Fastlegeordningen renner ut mellom fingrene våre

AF jobber kontinuerlig med å bedre forholdene i fastlegeordningen