Allmennlegeforeningen

Allmennlegeforeningen
TEMA

Krisen i fastlegeordningen

Fastlegejobben er et spennende og utfordrende yrke, men vi trenger mer tid! Flere enn noen gang står uten fastlege. Det haster derfor med en styrking av ordningen slik at vi kan få flere fastleger å dele alle oppgavene på. Uten dette vil rekrutteringsutfordringene fortsette og enda flere stå uten fastlege – det haster!
Fastlegeordningen renner ut mellom fingrene våre