Én av 24 uten fastlege

En rekke kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og en kartlegging utført av Allmennlegeforeningen viste at over 235.000 innbyggere per 1. september 2022 manglet fastlege. Det betyr at hver 24. innbygger stod uten fastlege. Helfos offisielle tall har nærmet seg dette. Oversikten under er basert på oppdaterte tall fra Helfo og du kan velge ulike visninger fra nasjonalt- og ned på kommunenivå. Du kan også per fylke få oversikt over kommuner med ledig plass på fastlegelister.