Forslag til AF-styret 2019 - 2021

Valgkomiteen er i gang. De venter på forslag fra deg.
konvolutt lite

Allmennlegeforeningens valgkomite er i gang med forberedelsene til valget av styret og varaer for Allmennlegeforeningen for perioden 1. september 2019 til 31. august 2021. Valget skjer på landsrådsmøtet 8. mai 2019.
Det skal velges leder, nestleder og seks styremedlemmer. I tillegg skal det velges tre varamedlemmer. Se vedtektene § 3-2-1. Styret trenger både kontinuitet og fornyelse. Det er viktig å få et bredt sammensatt styre når det gjelder kjønn, alder, erfaringsbakgrunn og geografi.
Valgkomiteen ber med dette om forslag til kandidater fra medlemmene i AF innen 15. januar 2019 jf vedtektene § 3-1-6. Forslag med kort begrunnelse kan sendes til valgkomiteens leder, Bjørn Nordang.
Det bes opplyst om at kandidaten er forespurt og har sagt seg villig til vervet.
I tråd med vedtektene § 3-1-6 vil de innkomne forslagene til kandidater bli sendt ut med de øvrige sakspapirene til landsrådet.

Her finner du hele valgkomiteen