Allmennlegeforeningen

Nyheter

Hva gjorde AF i uke 3?

Styret i Allmennlegeforeningen er med på mange viktige arenaer. Målet er å styrke rekrutteringen, redusere arbeidsmengden og oppgaveoverføringer, og å få bedre rammevilkår.
24. januar 2018

Mandag 15. januar
Workshop

Vi hadde en spennende workshop om fastlegeordningen på Gardermoen.
Deltagere på workshopen var, i tillegg til hele styret i Allmennlegeforeningen: President Marit Hermansen og sentralstyremedlem og styremedlem i LSA Ole Johan Bakke.
Fra sekretariat i Legeforeningen deltok jurister, helsepolitisk rådgiver og forhandlingsøkonom: Aadel Heilemann, Lars Duvaland, Christine Palm, Just Haffeld, Camilla Fagerholt,Sara U Mjelva og Pål Alm-Kruse

Agendaen for workshopen var:

Finansiering
Det var diskusjon om forslag til ulike finansieringsordninger i fastlegeordningen
Rekrutteringen
AF følger opp de tre hovedutfordringene knyttet til rekruttering:
a) Beholde og rekruttere fastleger.

b) Økende arbeidsbelastning og tiltagende oppgaveoverføring fra andre helseaktører.

c) For dårlige rammebetingelser Finansieringen må dekke våre kostnader bedre og gi bedre forutsigbarhet for yngre kolleger som vil begynne i fastlegepraksis.

AFs mål: Vi vil skape en fastlegeordning hvor både legene og pasientene blir ivaretatt på aller beste måte.

Medlemsmøte Hedmark
Styret i Allmennlegeforeningen og representanter fra Legeforeningen reiser nå rundt til lokalforeningene for å drøfte fastlegeordningens utfordringer og mulige løsningee. Vi ønsker innspill, ideer og situasjonsbeskrivelser av fastlegenes hverdag. Vi har besøkt flere steder i 2017 og vil komme til flere steder utover i 2018. Mandag kveld deltok styret på medlemsmøte i Hedmark legeforeningen, på Elverum.

Allmennlegeforeningen og Legeforeningen har planlagt flere møter, neste stopp er Oslo og Akershus 24. januar 2018, så følger: Skien (Telemark) 5. februar, Drammen (Vestfold og Buskerud) 6. februar, Fevik (Aust- og Vest- Agder) 13. mars.

Tirsdag 16. januar
Styremøte
AFstyret ble igjen på Elverum for å holde årets første styremøte der.
Vi behandlet som vanlig flere viktige saker. Blant annet diskuterte vi arbeidsprogrammet og planer for våruka i Tønsberg 23. - 27. april 2018.
Minner om at du finner referater fra styremøter på våre hjemmesider.

Møte med Stortinget helse- og omsorgskomite
Tirsdag ettermiddag deltok styreleder i AF og sentralstyremedlem Tom Ole Øren og styremedlem i AF og sentralstyremedlem Kirsten Rokstad på helsepolitisk seminar med Stortinget helse- og omsorgskomite i Legens hus i Oslo.
Tom Ole Øren innledet sammen med president Marit Hermansen om fastlegeordningens utfordringer og løsninger.
Det var stort engasjement fra helse- og omsorgskomiteen.

Onsdag 17. og torsdag 18. januar
Bergens Tidende hadde et intervju med Kirsten Rokstad om arbeidspresset til fastlegene. Denne saken ligger dessverre bak betalingsmur, men den kan bli frigitt etter hvert.

Lederseminar Legeforeningen
Onsdag ettermiddag og torsdag arrangerte Legeforeningen sitt lederseminar for ledere av Legeforeningens foreningsledd, i Oslo.
Fastlegeordningen - utfordringer og løsninger var et av hovedtemaene på seminaret.
Leder av AF og sentralstyremedlem Tom Ole Øren og president Marit Hermansen innledet om: Hva er løsningene?
VGs journalist Anne Stine Sæther la frem VGs kartlegging av kommunenes rekrutteringsutfordringer og manglende stabilitet i fastlegeordningen.
Tor Iversen, professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo innledet om "Fakta om fastlegeordningen. Utvikling og trenger".

Fredag 19. januar
Torgeir Hoff Skavøy deltok for AF på møte i Helsedirektoratet om Videokonsultasjoner - muligheter og barrierer. Møtet var arrangert av Legeforeningen, og deltakere var Helsedirektoratet, eHelsedirektoratet, Norsk helsenett, Allmennlegeforeningen, Norsk forening for allmennmedisin, Legeforeningens IT utvalg m flere.