Nettkurs om informasjonssikkerhet på legekontor

Legeforeningen har publisert oppdatert versjon av nettkurset Informasjonssikkerhet på legekontor. Kurset er i henhold til den europeiske personvernforordningen (GDPR).

Kurset gjør etterlevelsen av reglene om informasjonssikkerhet på legekontor enklere. Kurset består av to moduler:

  1. Modul beregnet på ledelsen ved legekontoret (45 minutter) – modulen guider deltaker gjennom Mal for internkontroll eller TrinnVis – gir to valgfrie kurspoeng i etterutdanningen – kurspris kr 870,-
  2. Modul beregnet på medarbeiderne ved legekontoret (20 minutter): Ti tommelfingerregler for informasjonssikker legepraksis. Modulen er kostnadsfritt tilgjengelig for alle. Dersom alle medarbeidere på legekontoret gjennomfører denne modulen, og dersom man bruker et personalmøte til å snakke om innholdet og printer ut regelplakaten, mener Legeforeningen at ledelsen på god vei har oppfylt Normens krav om opplæring av medarbeiderne i informasjonssikkerhet.

    Kurset ligger tilgjengelig i Legeforeningens kursoversikt.