Refusjon av reguleringspremie for 2018

15. oktober 2018 er fristen for å søke om refusjon av premiereguleringskostnader for leger som har hatt ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning.

Premiereguleringsfondet refunderer kostnader knyttet til de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon: Kostnader som gjelder tidligere ansatte. I tillegg kan søkes refusjon for avviklingsstilskudd til Sikringsordningen.

Les mer på Legeforeningens nettsider