Refusjon av reguleringspremie for 2019

Premiereguleringsfondet – for privatpraktiserende leger (næringsdrivende) med tidligere ansatte med medlemskap i kommunal tjenestepensjonsordning.

Mange leger har nå mottatt krav fra KLP for å dekke den årvisse oppregulering av pensjoner for nåværende og tidligere ansatte i fellesordningen.

Premiereguleringsfondet refunderer kostnader knyttet til de mest urimelige utslagene av regelverket for regulering av kommunal tjenestepensjon: Kostnader som gjelder tidligere ansatte. I tillegg kan søkes refusjon for avviklingsstilskudd til Sikringsordningen.

Fondet refunderer ikke kostnader som gjelder tidligere ansatte sykepleiere. Pensjonsordningen for sykepleiere har et annet regelverk for regulering av pensjoner.

I samarbeid med KLP er det innført en forenklet søknadsprosess. Det enkelte legeforetak skal nå kun opplyse hvilke(n) tidligere ansatt(e) det søkes refusjon for, og slipper å innhente dokumentasjon over den enkeltes premiereserve og reguleringspremie. Disse opplysningene vil innhentes direkte fra KLP.

Søknadsfrist: Mandag 14. oktober 2019.

Du finner søknadsskjema og regelverk på Premiereguleringsfondet.