Kari Svenkerud Fresvik, styremedlem

Nytt styremedlem i Allmennlegeforeningen, og sitter også i ALIS-utvalget.

Jeg har 2 års erfaring fra fastlegeyrket, både som selvstendig næringsdrivende og kommunalt ansatt. Jeg har hatt ulike kommunale oppgaver, på sykehjem, helsestasjon for barn, helsestasjon for unge, legevaktsarbeid (både på fastlønna og som næringsdrivende). Jeg har også jobbet fulltid på sykehjem og helsestasjon. Jeg har allmennmedisinsk erfaring fra Forsvaret, og har deltatt i internasjonale operasjoner i regi av Forsvaret.

I dag jobber jeg som fast ansatt på Nedre Romerike Legevakt, i Lillestrøm kommune. Jeg et ansatt som billege, og jobber med sykebesøk og bistand for ambulanse, politi, brann og andre institusjoner ved behov.

Det jeg liker aller best med jobben jeg har i dag er at jeg får praktisert den prehospitale akuttmedisinen, ofte i et tverrfaglig samarbeid. Og jeg får lov til å hjelpe noen av de som trenger det aller mest.
AF er en forening for allmennmedisinere, men visste du at ca 35% av foreningens medlemmer ikke er fastleger? Disse legene jobber med allmennmedisinen som sykehjemsleger, legevaktsleger, forskere, helsestasjonslege, leger i militæret etc på fulltid.

Jeg ønsker å bidra til en større bevissthet rundt hva en allmennlege faktisk er i dag. Og at vi går bort fra den gammeldagse oppfatningen om at allmennlege er synonymt med fastlege. Jeg håper jeg kan være en god representant for denne gruppen allmennleger, og at jeg kan fremme sakene som gjelder andre grupper innen allmennmedisinen enn fastlegegruppen.

Jeg er også representant i ALIS-utvalget, og ønsker også her å jobbe for en mer gjennomførbar spesialisering for alle oss som ikke er fastleger. Hvorfor må man feks ha 2 år i åpen, uselektert allmennpraksis for å kunne kalle seg spesialist i allmennmedisin?
Jeg er allmennlege, ikke fastlege. Og mener det er og har vært altfor lite fokus på denne gruppen i AF..