Allmennlegeforeningen

Tillitsvalgt

AFs praksiskompensasjon

28. januar 2021

Heldag: kr 9 982,-
Halvdag: kr 4 991,-
Salærsats  kr 1 085 med virkning fra 1. januar 2021 

Møtegodtgjørelse kr 870,- per møtedag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv.