Allmennlegeforeningen

Kurs

Grunnkurs A 8. - 11. mai 2023

Allmennmedisin: er godkjent med 29 poeng som obligatorisk grunnkurs A/EU-kurs 1 til videreutdanningen. Kurset er også godkjent med 29 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Kursavgift: kr 7 100,-.

imageu3sn.png

Kurskomite: Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og Bjørg Dysthe

Læringsmål
Kurset dekker læringsmål: FKM 004, 019, 042, 046, 047, 059, 060   
ALM: 001, 008, 009, 016, 017, 020, 022, 033, 035, 036, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 049, 050, 058, 059.

Før deltakelse på samlingsdelen du ha gjennomført:

  • Grunnkurs A del 1 (5 timers forberedende nettkurs). Du må sende oss kursebeviset innen fredag 5. mai 2023. Dere får ikke tilsendt nettkurset, og kan selv velge hvor dere tar det.  Dere kan for eksempel ta det dere finner i Legeforeningens kurskatalog.
  • Audit av egen praksis. Det må du ha med på kurset da det gjennomgås på første kursdag. Du finner audit i egen praksis her.

Informasjon om dekning fra Fond II. Husk at Fond II refunderer kursavgiften til grunnkursene A, B, C, og D i allmennmedisin. Det gjelder også nettkurset. 

Program

Mandag 8. mai 2023
Identitet som allmennlege. Faget Allmennmedisin. Legevakt
08.30
   Allmennmedisin i et samfunnsperspektiv. Identitet som allmennlege

10.00   Pause

10.15    Allmennmedisin i et historisk perspektiv

11.00   Pause

11.15    Gjennomgang av Audit med fastlege Vibeke Løvdal

12.00  Lunsj

13.00  Sykdomspanoramaet i allmennmedisin med vidvinkel og telelinse. Konkrete tips og råd med fastlege Vibeke Løvdal

13.45   Pause

14.00  Legevakt: spennende og utfordrende – eller et nødvendig onde? Med forsker og legevaktlege Ingrid Johansen

15.30   Pause

15.45   Økonomi: Regnskap, regnskapsføring og kostnadsfordeling. Med daglig leder Helge Strømskag, Legeregnskap

17.15     Slutt for dagen

Tirsdag 9. mai 2023
Allmennmedisinske arbeidsmetoder. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer.
08.30 
 Allmennmedisinske arbeidsmetoder. Når livet går på helsa løs. Med fastlege Gisle Roksund

10.00   Pause

10.15    Legen som arbeidsgiver. Kontrakter. Kjøp og salg av praksis. Med Legeforeningens JA-avdeling advokat Øyvind Anmarkrud

12.00   Lunsj

13.00   Oppstart i praksis og presentasjon av "Oppstartshåndbok i allmennpraksis med ALIS Lars Chr N Lervik

14.30   Pause

14.45   Allmennmedisin i Helsebiblioteket

16.15   Slutt for dagen

Onsdag 10. mai  2023
Medisinsk kommunikasjon i allmennpraksis
08.30
  Programmet skreddersys basert på deltakernes ønsker for dagen.

12.00   Lunsj

13.00  Allmennlegeforeningens landsrådsmøte

Torsdag 11.  mai – HELFO
08.30   HELFO
med evt spørsmål fra nettkurset.  Riktig bruk av Normaltariffen. Frikort. Blå resept ordningen. Med kommuneoverlege Trond Egil Hansen, HELFO

10.00   Informasjon om faglige foreninger og karrieremuligheter med kommuneoverlege Trond Egil Hansen

10.45    Pause

11.00    Min egen lykkes smed-grepene jeg gjordefor å bli en happy allmennlege (og menneske) med fastlege Canh Le Nygaard

12.00   Lunsj

13.00  NFAs årsmøte: Helsepolitisk debatt. Obligatorisk del av kurset.

15.00  Slutt for dagen