Grunnkurs A 22. - 25. april 2024

Allmennmedisin: søkes godkjent med 29 poeng som obligatorisk grunnkurs A/EU-kurs 1 til videreutdanningen. Kurset er også søkt godkjent med 29 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen.

Kurskomiteen

Kurskomite: Gjertrud Lødøen, Vibeke Løvdal og Bjørg Dysthe

Læringsmål
Kurset dekker læringsmål: FKM 004, 019, 042, 046, 047, 059, 060   
ALM: 001, 008, 009, 016, 017, 020, 022, 033, 035, 036, 041, 042, 044, 045, 046, 048, 049, 050, 058, 059.

Forberedelser før kurset
Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført:

  • Grunnkurs A del 1 (5 timers forberedende nettkurs). Du må sende oss kursbeviset til varuka@legeforeningen.no før kursstart. Dere får ikke tilsendt nettkurset, og kan selv velge hvor dere tar det.  Dere kan for eksempel ta det dere finner i Legeforeningens kurskatalog.
  • Audit av egen praksis. Det må du ha med på kurset da det gjennomgås på første kursdag. Du finner audit i egen praksis her.

Alle må før kurset ha laget seg en personlig bruker på UpToDate på pc som er tilknyttet Norsk Helsenett. Se Helsebiblioteket.  

Informasjon om dekning fra Fond II
Husk at Fond II refunderer kursavgiften til grunnkursene A, B, C, og D i allmennmedisin. Det gjelder også nettkurset.