Kurs

07. januar 2024

Kurs i normaltariffen 22. april 2024

Dette kurset arrangeres som fysisk kurs, men det er også mulig å delta digitalt. Kurset er godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, og seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin. Pris: kr 3 400,-.
05. januar 2024

Klinisk emnekurs i muskelskjelettlidelser i allmennpraksis 24. - 26. april 2024

Kurset godkjennes i allmennmedisin med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i muskel-skjelettlidelser til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Kursavgift: kr 6 100,-.
05. januar 2024

Klinisk emnekurs i egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag 24. - 26. april 2024

Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin som et 15 timers emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen. Kurset er godkjent for spesialiteten samfunnsmedisin som 15-timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og etterutdanning. Kurset er for arbeidsmedisin godkjent med 6 timer som valgfritt kurs. Kurset er også åpent for leger innenfor andre spesialiteter. Kursavgift: kr 6 100,-
05. januar 2024

Klinisk emnekurs i bærekraft på legekontoret 24. - 26. april 2024

Kurset er godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i allmennmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) Godkjenningen forutsetter at deltaker på forhånd gjennomfører nettbasert forkurs NOKLUS med hjemmeoppgave og fremlagt rapport. Kursavgift: kr 6 100,-.
25. september 2023

Klinisk emnekurs i kommunikasjon 24. - 26. april 2024

Kurset er godkjent med 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs kommunikasjon til videre- og etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst) Tre kursdager: 30 kurspoeng 10 kurspoeng ved at du bruker samtaleverktøyet på 10 egne pasienter i egen praksis Etter kurset vil du inviteres til to digitale ettermiddagsmøter på 1.5 time. Det vil skje hhv 4  og 8 uker etter kurset. På disse møtene vil dere får konkret veiledning med egne pasienter, og dra nytte av andres erfaringer. Målet er opplæring i et skreddersydd samtaleverktøy basert på kognitiv terapi for fastleger. Kursbevis gis etter fullførte samtaler med pasienter og ettermiddagsmøter. Kursavgift: 7 300,-.
25. september 2023

Klinisk emnekurs i drift av legekontor 24. - 26. april 2024

Kurset er godkjent: Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ledelse/HMS til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-086-088. Arbeidsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Kurset er også godkjent som HMS-kurs for ledere ihht Arbeidstilsynet, en godkjennelse som kun oppnås uten noe fravær. Kursavgift: kr 6 100,-
25. september 2023

Kurs i helsepolitikk 23. april 2024

Dette er tillitsvalgtkurs for landsrådsrepresentantene i AF og åpent for alle. Kurset er godkjent med syv valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) i allmennmedisin, og med syv timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin Pris: ingen kursavgift
08. juni 2023

Grunnkurs D 22. - 26. april 2024

Allmennlegen som forsker og kunnskapshåndterer. Det obligatoriske grunnkurset er godkjent med 30 poeng som obligatorisk grunnkurs D til videreutdanningen og med 30 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Kursavgift: kr 8 500,-.
03. juni 2023

Grunnkurs A 22. - 25. april 2024

Allmennmedisin: er godkjent med 29 poeng som obligatorisk grunnkurs A/EU-kurs 1 til videreutdanningen. Kurset er også godkjent med 29 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen. Kursavgift: kr 7 300,-.