Klinisk emnekurs i egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag 24. - 26. april 2024

Kurset er godkjent for spesialiteten allmennmedisin som et 15 timers emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.
Kurset er godkjent for spesialiteten samfunnsmedisin som 15-timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og etterutdanning.
Kurset er for arbeidsmedisin godkjent med 6 timer som valgfritt kurs.
Kurset er også åpent for leger innenfor andre spesialiteter.

Kursavgift: kr 6 100,-

Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

Kurskomite og forelesere: Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

Læringsmål: ALM 08, 09, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 57, 73 og 85

Hvordan holde en stødig og fast kurs i «hamsterhjulet»?

  • Kravene til effektivitet, produktivitet og optimal journalføring øker.
  • Stadig flere arbeidsoppgaver og vi er blitt konstant tilgjengelige. 
  • Et økende antall pasienter sliter med stressrelaterte symptomer og sykdommer, og stadig flere leger kjenner selv på egne stressrelaterte plager.
  • Hva kan vi leger gjøre for oss selv i travelheten, for å ikke falle ut av «hamsterhjulet»? 

Lege Audun Myskja har samlet verktøy til hverdagsmestring gjennom flere tiår, prøvd dem ut på flere tusen mennesker, og utviklet presise, virksomme og enkle verktøy. Lege Hanne Solfrid Berg har tatt 2-årig meditasjonslærerutdanning og 3-årig enhetsterapiutdanning hos Audun Myskja, og de to samarbeider om flere helsefremmende kurs og prosjekter.   

Dette kurset bygger på moderne stressforskning, ressursorientert psykologi, det autonome nervesystemet og autonom regulering, nevrologisk musikkterapi, musikkbasert miljøbehandling og meditasjonsvitenskap.  

Målet med legekurset er å gi økt forståelse og innlæring av enkle stressregulerende verktøy som leger kan praktisere i sin hverdag, for å håndtere egne daglige utfordringer og reaksjoner i krevende situasjoner, både på jobb og hjemme. Disse verktøyene kan også læres bort videre for å støtte hverdagsmestring hos ulike pasienter som kronisk syke, og pasienter med krevende og komplekse problemstillinger. Kurset veksler mellom fagbasert undervisning, diskusjon og praktisk  utprøving av ulike stressregulerende hverdagsverktøy. 

ROLIG SINN - GLAD KROPP - GOD HELSE

Målbeskrivelse: 

1.    Det autonome nervesystemet – en nøkkel til stressregulering. Innsikt i forskning som gir grunnlag for å kunne forstå og balansere vårt unike stress-system. Kunnskap om hjernens funksjonsnivåer, det autonome nervesystemet og det endokrine systemet, sett i sammenheng med de klassiske symptomene på stress, når vi utsettes for belastninger, farer og stress, som varer over tid. 

2.    Eustress og distress - positivt versus negativt stress. Økt innsikt i konsekvensene av langvarig negativt stress. Forståelse av verktøy for mestring av sensorisk og emosjonell overbelastning, med utgangspunkt i polyvagalteorien. Hvordan autonome reaksjoner uttrykker seg i følelseslivet og i det sosiale rommet, og hvordan forståelse kan hjelpe oss å fungere bedre.  

3.    Pust. Forstå åndedrettets funksjon og viktige rolle i stressregulering. Oppmerksom og bevisst pust kan gi direkte tilgang til stress-systemet og skape balanse. Pustens stadier og hvordan vi kan erobre «pusterommet» gjennom arbeidsdagen for å motvirke negativt stress. Opplæring i observasjon og undersøkelse av ulike pustemønstre. Hvordan pusten både kan aktivere og roe, og hvordan pusten kan fungere terapeutisk.  

Utprøving av flere ulike validerte pustemetoder; hvordan og når de brukes. 

4.    Musikk og rytme. Innsikt i hvordan musikk påvirker vår grunnleggende fysiologi og psykiske helse. Innføring i systematisk bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse som metode, for å regulere stress og for økt glede og balanse i hverdagen - via grunnprinsippene i musikkbasert miljøbehandling (MMB) og nevrologisk musikkterapi (NMT). 

5.    Kommunikasjonens grunnlover. Stadier som er nødvendige for å oppnå effektive og forløsende møter og samtaler, illustrert med kliniske eksempler. Hvordan kan vi åpne «vinduet» for å møte andre, bygge en fruktbar dialog, lande samtalen optimalt og sikre oppfølging i ettertid. Prinsippene for aktiv lytting innover og utover, med eksempler og øvelser. Hvordan vi setter grenser uten å avvise, og klarer å anerkjenne og ta var på den andres synspunkt og vår egen integritet i konflikter. 

6.    Sinnets vitenskap. Koherens, synkronitet og «smultringens hemmelighet»: Nevroforskning som baner vei for en ny forståelse av sinnets muligheter. Vårt stress, negative tanker og emosjonelle mønstre som råmateriale til innsikt og indre ro so varer. Meditasjonens stadier og hverdagsmeditasjon.  

Onsdag 24. april 2024


08.30 Velkommen ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg
Innledning av kurset, kurstemaene og en kort presentasjonsrunde av alle kursdeltakerne.
08.50 Morgengledeøvelser ved Hanne Solfrid Berg
Fundamentet for å regulere stress i hverdagen. Den «3-delte hjernen». Oppmerksomhets- og sorteringssentralen i hjernestammen, HPA-aksen og det autonome nervesystemet.
10.00 Pause
10.20 Stress i hverdagen
Hva gjør du når du er overbelastet? ved Audun Myskja
Positivt og negativt stress
4-trinnsmodellen og 10 ting du bør gjøre hver dag
Mestringsmedisinens 8 søyler
Polyvagalteorien

 

Torsdag 25. april 2024


08.30 Tanker og refleksjoner fra dag 1
ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

08.50 Morgengledeøvelser ved Hanne Solfrid Berg
Åndedrettets funksjon og rolle i stressregulering.
Hva skjer når vi puster?
Naturlig pust, oppmerksom pust, bevisst pust, pust for å mestre hverdagen.
Praktisering av ulike pusteøvelser. 

10.00 Pause
10.20 «Det halvfordøyde skader oss». Hvordan bearbeide?
ved Audun Myskja

Tanker og følelser, og «lukke filer» i hverdagen.  
Frigjøre åndedrettet – fysiologi og psykologi.  
Pust og kjernemuskulatur. Observasjon og undersøkelse av pustemønster. Koherent pust. 
Pust for krevende emosjoner og situasjoner.
Kommunikasjonen grunnlover. Hvilke stadier som er nødvendige for å oppnå effektive og forløsende møter og samtaler.

 

Fredag 26. april 2024


08.30 Tanker og refleksjoner fra dag 1 og 2
ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

08.40 Morgengledeøvelser ved Hanne Solfrid Berg
Sansestimulering som stressregulator
Individuell og systematisk bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse (som metode) for økt hverdagsglede og bedre jobbhjemmebalanse.  

09.35 Sceneskiftepause
09.40 Musikk og musikalske prinsipper som nøkkel til symptom
ved Audun Myskja
lindring og regulering av emosjoner
Musikkbasert miljøbehandling (MMB) presentert med videoeksempler  
Å finne rytmen – en nøkkel til mestring.
10:30 Pause

10:45 DISKUSJON og deling av erfaringer om tema kursdeltakerne ønsker å ta opp
ved Hanne Solfrid Berg
Eksempel; Hvordan holde tidskjema?
De ”krevende” pasientene
Statsforvalteren. Timebøker, medarbeiderkabal.  
Ø-hjelpsfordeling. Rutiner dersom pasienter er truende. Legeidentiteten.    

11.45 Lunsj
12.30 Sinnets vitenskap - Indre ro når det koker. Meditasjonens stadier og hverdagsmeditasjon. Dobbeltrettet bevissthet: en vei til indre stillhet og balanse som varer.  Praktiske øvelser for ro og balanse
ved Audun Myskja 

14.00 - 14.30 Oppsummering, avspenning og avslutning
ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

 

Audun

Audun Myskja. Oppvokst i Ålesund og Trondheim, utdannet lege i 1981, spesialist i allmennmedisin 1992, PhD; ”Integrated music in nursing homes – an approach to dementia care”, UiB 2012. Har utviklet og er fagveileder for Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljøbehandling (MMB); kvalitetsheving av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper, via Nasjonalt Kompetansesenter for Kultur, Helse og Omsorg. Utdannet nevrologisk musikkterapeut, forfatter av 26 fagbøker, musiker og har gitt ut en rekke CDer og DVDer med musikk og trening for avspenning og helse. Har ledet mange helseprosjekter i organisasjoner og kommuner. Samarbeidet med Norges Parkinsonforbund om egenomsorg ved kronisk sykdom siden 2002. Sammen med sin kone Reidun driver han Senter for Livshjelp i Totenvika, som legger vekt på verktøy til helse og vekst. Holder 2-årige utdanningsløp i Enhetsterapi/mestringsmedisin og Meditasjonslærer. Har vunnet flere priser, bl.a. Den Norske Legeforenings Kvalitetspris. Utdannet meditasjonslærer fra 1978, holdt regelmessige kurs og foredrag i meditasjon og stressmestring siden 1988, i både innland og utland. 

 

Hanne Solfrid Berg. Oppvokst på Hell/Stjørdal. 2-årig etatsutdanning ved BSHS/Befalsskolen for Hærens Sanitet. Utdannet lege v/UiT, spesialist i allmennmedisin i 2012. Allmennlege i Malvik Kommune siden i 2004. Sideutdanning 1,5 år innenfor psykisk helse, derav 1 år ved RKSF; Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser og ½ år ved DPS Stjørdal. 3-årige enhetsterapiutdanning/ mestringsmedisin med faglærer Audun Myskja. Har utviklet og holder foredrag og kurs i Egenomsorg og Stressregulering; for ansatte innen psykisk helsearbeid, lærere, hjelpelærere, NAV-ansatte, og ansatte i næringslivet (Equinor). Har undervist helsearbeidere i det landsdekkende opplæringsprogrammet Musikkbasert Miljøbehandling (MMB), sammen med bl.a. Audun Myskja, for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. 
Tatt flere kurs i Wim-Hof-metoden (pust + mental trening + kuldeeksponering) og flere kurs i Oppmerksomhetstrening for barn og voksne. 2-årig meditasjonslærerutdanning ved Senter for Livshjelp.