Kurs i helsepolitikk 23. april 2024

Dette er tillitsvalgtkurs for landsrådsrepresentantene i AF og åpent for alle.

Kurset søkes godkjent med syv valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) i allmennmedisin, og med syv timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin

Pris: ingen kursavgift