Allmennlegeforeningen

Kurs

Klinisk emnekurs: Stressmestring og egenomsorg

Allmennmedisin: godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen.
Samfunnsmedisin: godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
6. november 2020

Plakat

Dette er kursdoen for stressmestring under AF sin våruke.
Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

ROLIG SINN, GLAD KROPP, GOD HELSE

Kursansvarlig og forelesere:
- Audun Myskja, lege, PhD 
- Hanne Solfrid Berg, lege, spesialist i allmennmedisin

 

"Hjelp! Jeg orker ikke mer!"

Kravene øker. Stadig flere føler at de er på randen av det de makter. Hvordan skal vi greie å gjøre en god jobb og samtidig være et godt medmenneske og familiemedlem utenom jobb?  Hva kan vi selv gjøre for oss selv?

Lege Audun Myskja har samlet verktøy til hverdagsmestring gjennom flere tiår, har prøvd dem ut på flere tusen mennesker, og har utviklet presise, enkle og virksomme verktøy. Lege Hanne S. Berg har gått på skolen i 3 år hos Audun Myskja, og i dag samarbeider de om flere helsefremmende prosjekter.

De stressregulerende verktøyene bygger på moderne stressforskning, ressursorientert psykologi, det autonome nervesystemet og autonom regulering, nevrologisk musikkterapi, musikkbasert miljøbehandling og meditasjonsvitenskap.

Målet med dette kurset er innlæring og forståelse av enkle stress-regulerende verktøy som leger kan bruke for å håndtere daglige utfordringer og reaksjoner i krevende situasjoner både på jobb og hjemme. Disse verktøyene kan man også bruke for å støtte mestring hos kronisk syke og pasienter med krevende og komplekse problemstillinger. Kurset vil veksle mellom fagbasert undervisning, dialog, og et øvelses- og treningsprogram som legene kan praktisere i sin hverdag.

Læringsmål:

  1. Innsikt i de basale kroppsreaksjoner knyttet til hjernens funksjonsnivåer og det autonome nervesystemet, når vi utsettes for store belastninger, fare og stress.
  2. Forstå åndedrettets funksjon og rolle i stressregulering. Faglig og praktisk innsikt i hvordan pusten vår kan fungere terapeutisk.
    Utprøving av flere validerte pustemetoder.
  3. Systematisk bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse som metode for å få økt glede og balanse i hverdagen, via metodene i musikkbasert miljøbehandling og nevrologisk musikkterapi.
  4. Innsikt i stress-systemet (eustress og distress), innsikt i komplette verktøy for mestring av sensorisk og emosjonell overload.
  5. Kommunikasjonens grunnlover. Hvordan aktiv lytting (innover og utover) og sannferdighet, presist uttrykt, kan forløse og beskytte. Hvilke stadier som er nødvendige for å oppnå effektive og forløsende møter og samtaler.
  6. Sinnets vitenskap. Hvordan endre negative tanker og emosjoner; veien til indre og varig ro og stillhet.

Læringsmål: 08, 09, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 57, 73 og 85.

Program

DAG 1; onsdag 28.  april 2021, KL. 08.30-12.00.

Kl. 08.30-08.50                                                                                        Velkommen ved Audun Myskja og Hanne S. Berg, live fra Totenvika.

Kl. 08.50-10.05                                                                                             
Underviser Hanne S. Berg:                                                                       

Fundamentet for å regulere stress i hverdagen. Den "3-delte hjernen",  vår oppmerksomhetssentral, HPA-aksen og det autonome nervesystemet. Enkle fysiske stress-regulerende øvelser.

Pause KL. 10.05-10.25.

Kl. 10.25-11.40                                                                                  
Underviser Audun Myskja                                                                                                      
Stress i hverdagen: Hva gjør du når du er overbelastet? Positivt og negativt stress. Enkle verktøy: «Fire trinn og ti ting.» Polyvagalteorien som hjelp til å forstå og endre reaksjoner hos deg selv og andre. Å bruke utfordringer til vekst og innsikt – fra reaktiv til aktiv og proaktiv.

Kl. 11.40-12.00.                                                                               
Oppsummering med Audun og Hanne, live fra Totenvika. Noen av de innsendte spørsmålene i chatten vil besvares her, og noen vil besvares ved oppstart av kursdag 2.

TAKK FOR I DAG.

DAG 2; torsdag 29. april 2021 kl 0830-1200

Kl. 08.30-09.00                                                                                     
GOD MORGEN med Audun og Hanne, fra Totenvika.                               
Introduksjon av kursdag 2 og svar på spørsmål innsendt i chatten på kursdag 1.

Kl. 09.00-10.10                                                                                
Underviser Hanne:                                                                                              
Åndedrettets funksjon og rolle i stress-regulering. Naturlig pust, oppmerksom pust, bevisst pust og pust for å mestre hverdagen. Praktisk innsikt i hvordan pusten kan fungere terapeutisk.

PAUSE KL. 10.10-10.30.

Kl. 10.30-11.40                                                                                 
Underviser Audun:                                                                              
Kommunikasjonens grunnlover. Aktiv lytting – en sentral ferdighet. Å ta vare på deg selv og andre. Vårt indre immunsystem – ferdigheter for hverdagen.

Kl. 11.40-12.00                                                                               
Oppsummering med Audun og Hanne, fra Totenvika. Noen av de innsendte spørsmålene i chatten vil besvares her, og noen vil besvares i morgen ved oppstart av kursdag 3.

TAKK FOR I DAG.

DAG 3; fredag 30. april 2021, KL. 0830-1430

Kl. 08.30-09.00                                                                                     
GOD MORGEN med Audun og Hanne, fra Totenvika.                              
Introduksjon av kursdag 3 og svar på spørsmål innsendt i chatten.

Kl. 09.00-10.20                                                                                  
Underviser Hanne:                                                                                 
Sansestimulering og stress-systemet. Systematisk bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse for økt glede og balanse i hverdagen.

PAUSE KL. 10.20-10.40
Kl. 10.40-11.50                                                                            
Undervisere Audun og Hanne:                                                                                     
Utdypende om bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse som nøkler til regulering og symptomlindring. Musikkbasert miljøbehandling som metode. Rytme, en nøkkel til mestring. Musikalske verktøy til egenomsorg.

LUNSJ Kl. 11.50-12.30

Kl. 12.40-14.00                                                                                 
Underviser Audun                                                                                                     
Sinnets vitenskap og meditasjon. «Det halvfordøyde skader oss» - lukke filer i hverdagen. Tanker og følelser – endre negative mønstre. Koherent pust – åndedrettet og indre ro. Dobbeltrettet bevissthet: En vei til indre stillhet og balanse som varer. Praktiske øvelser.

Kl. 14.00-14.30                                                               
KURSAVSLUTNING med Audun og Hanne fra Totenvika                                       
Innsendte spørsmål som ikke er besvart, vil bli besvart på mail etter kursslutt.                             

LYKKE TIL VIDERE OG TAKK FOR OSS.

Viktig informasjon:
For å få kursbevis må deltaker være tilstede på hele kurset.

Kursbevis vil bli sendt til eposten registrert på Legeforeningens 'Min side' etter presenslistene er gjennomgått og det er registrert betalt kursavgift.

Audun Myskja
Audun Myskja oppvokst i Trondheim, utdannet lege, spesialist i allmennmedisin1992-2017, PhD ”Integrated music in nursing homes -an approach to dementia care” (UiB 2012). Fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg,har utviklet og leder Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljø-behandling (MMB) som kvalitetsheving av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper. Utdannet nevrologisk musikkterapeut, forfatter av23 fagbøker, musiker og har gitt ut en rekke CDer og DVDer med musikk og trening for avspenning og helse. Har ledet mange prosjekter i organisasjoner og kommuner. Sammen med sin kone Reidun driver han Senter for Livshjelp i Ski og Totenvika, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp. Holder kurs og foredrag i både innland og utland, har vunnet flere priser, bl.a. Den Norske Legeforenings Kvalitetspris. Har samarbeidet med Norges Parkinsonforbund om egenomsorg ved kronisk sykdom siden 2002. Utdannet meditasjonslærer fra 1978, holdt regelmessig kurs i meditasjon og stressmestring siden 1988.

Hanne Solfrid Berg
Hanne Solfrid Berg oppvokst på Hell/Stjørdal, utdannet lege og spesialist i allmennmedisin. Arbeider som allmennlege i Malvik Kommune, startet der i2004. Sideutdanning 1,5 år innenfor psykisk helse,derav 1 år ved RKSF; Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser og ½ år ved DPS Stjørdal. Underviser helsearbeidere, gjennom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg,i det landsdekkende opplæringsprogrammet Musikkbasert Miljøbehandling (MMB), sammen med bl.a. lege Myskja. Utdannet enhetsterapeut hos Audun Myskja ved den 3-årige Enhetsterapiutdanningen. Har utviklet og holder foredrag og kurs i Egenomsorg og Stressregulering for helsearbeidere innen psykisk helsearbeid, lærere, hjelpelærere, NAV-ansatte og ansatte i næringslivet. Tatt flere kurs i Wim-Hof-metoden (3 komponenter; pust+ fokus/mental trening + kuldeeksponering) og flere kurs i Mindfulness/Oppmerksomhetstrening. Spiller trombone i Hell Storband.