Allmennlegeforeningen

Kurs

Grunnkurs A 9. - 12. mai 2022

Kurset er godkjent med 29 poeng som obligatorisk til videreutdanningen. Kurset er også godkjent med 29 valgfrie kurspoeng til etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Pris: kr 6 900,-
Kurskomiteens medlemmer

Læringsmål:
Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: FKM 004, 019, 042, 046, 047, 059 og 060.
ALM: 001, 008, 009, 016, 017, 020, 022, 033, 035, 036,041,042, 044, 045, 046, 048, 049, 050, 058 og 059.

 

Familielegen

Om kurset:
Før deltakelse på samlingsdelen må du ha gjennomført:

  • grunnkurs A del 1 (fem timers forberedende nettkurs)
  • audit av egen praksis.

Mandag 9.mai - Identitet som allmennlege. Faget allmennmedisin
08.30 HELFO med evt spørsmål fra nettkurset.  Riktig bruk av Normaltariffen. Frikort. Blå resept ordningen ved kommuneoverlege Trond Egil Hansen og Toril Nydal og Linda Solvang fra HELFO

10.00 Pause

10.15 Spesialistutdanningen, informasjon om faglige foreninger og karrieremuligheter ved kommuneoverlege Trond Egil Hansen

11.15 Pause

11.30 Gjennomgang av Audit. Sykdomspanoramaet i allmennmedisin med vidvinkel og telelinse ved fastlege Vibeke Løvdal

12.00 Lunsj

13.00 Konkrete tips og råd ved fastlege Vibeke Løvdal

13.45 Pause

14.00 Oppstart i praksis og presentasjon av "Oppstartshåndbok i allmennpraksis" ved leder av ALIS-utvalget Lars Christian Lervik

15.30 Pause

15.45 Økonomi: Regnskap, regnskapsføring og kostnadsfordeling ved daglig leder Helge Strømskag, Legeregnskap

17.15 Slutt for dagen

Tirsdag 10.mai - Allmennmedisinske arbeidsmetoder. Praksisdrift. Fastlegeordningens rammer
08.30 Allmennmedisinske arbeidsmetoder. Når livet går på helsa løs ved fastlege Gisle Roksund

10.00 Pause

10.15 Legen som arbeidsgiver. Kontrakter. Kjøp og salg av praksis ved advokat Øyvind Anmarkrud, avdeling for jus og arbeidsliv, Legeforeningen

12.00 Lunsj

13.00 Legevakt: spennende og utfordrende – eller et nødvendig onde?) ved forsker og legevaktlege Ingrid Johansen

14.30 Pause

14.45 Allmennmedisin i Helsebiblioteket ved Alexander Wahl, spesialist i allmennmedisin, veileder, arbeider på Kurbadet legesenter og redaktør for primærhelsetjenesten i Helsebiblioteket

16.15 Slutt for dagen

Onsdag 11.mai – Medisinsk kommunikasjon i allmennpraksis
08.30 Barnelege, ph.d. Bård Fossli Jensen 
Programmet skreddersys basert på deltakernes ønsker for dagen.

12.00 Lunsj

13.00 – Allmennlegeforeningens landsrådsmøte

Torsdag 12.mai – Legevakt. HELFO
08.30 Allmennmedisin i et samfunnsperspektiv. Identitet som allmennlege ved fastlege Anna Stavdal

10.00 Allmennmedisin i et historisk perspektiv ved professor Jørund Straand

10.45 Pause

11.00 Min egen lykkes smed-grepene jeg gjordefor å bli en happy allmennlege og menneske ved fastlege Canh Le Nygaard

12.00 Lunsj

13.00 NFAs årsmøte: Helsepolitisk debatt. Obligatorisk del av kurset.

15.00 Slutt for dagen