Allmennlegeforeningen

Allmennlegeforeningen
TEMA

Velkommen til den digitale våruka 2021

Gode kollegaer. I år blir Våruka på grunn av smittesituasjonen digital.
Bilde av en blåveis i forbindelse med våruka 2021.

Kurs som arrangeres i forbindelse med våruka

Møter

Få i gang kroppen under våruka