Allmennlegeforeningen

Kurs

Kurs i helsepolitikk 10. mai 2022

Kurset er godkjent med syv valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) i allmennmedisin, og med syv timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.

Pris: gratis, obligatorisk for landsrådet
Kurskomiteens medlemmer

10.00 Åpning      

Del 1: To år med Handlingsplan - Er fastlegeordningen berget?      
10.10 Status etter to år med handlingsplan ved Anne-Karin Rime 
10.30 Virker Handlingsplanen stabiliserende på fastlegeordningen ved Nils Kristian Klev
10.50 Kommer de unge legene løpende til fastlegelivet?  ved Lars Christian Lervik leder av ALIS-utvalget
11.10 Fastlegeordningen og handlingsplan mot 2024  ved statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, Arbeiderpartiet   
11.30 Politisk debatt Hva ønsker politikerne av fastlegeordningen
Finnes det en vei dit?
Debattleder: Ansvarlig redaktør i Dagens medisin Siri Gulliksen Tømmerbakke 
Debattdeltakere:
Ole Henrik Krat Bjørkholt, Arbeiderpartiet
Tone Wilhelmsen Trøen, Høyre
Hans Inge Myrvold, Senterpartiet 
Seher Aydar, Rødt
Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet
Kristoffer Robin Haug, Miljøpartiet De Grønne

12.30 Lunsj

Del 2: Fortsatt beredskapshodepine - Hvordan sikre en god legevakt for by og land
13.30 Åpning
13.35 Legevakten 2027 - Legenes ønsker for framtiden ved Ståle Sagabråten   
13.55 Legevakten 2027 - Kommunenes ønsker framover ved Hege Lorentzen, medisinsk fagsjef, avdeling Helse og velferd KS
14.15  Legevaktoverlegens  betrakninger og utfordringer med storbylegevakt Beate Nilsen overlege ved Oslo legevakt   
14.35 Spørsmål fra salen

15.00 Pause              

Del 3: Pasientens helsetjeneste - På vei dit eller en drøm 
15.15 Åpning                                                                                                      
15.25 Evaluering av primærhelseteam - Dagens løsning på morgendagens utfordringer? ved Rolf J. Windspoll, som leder PHT-prosjektet i Helsedirektoratet og professor Birgit Abelsen, UiT, Nasjonalt senter for distriktsmedisin
15.45 Får de som trenger mest hjelp mest? ved fastlege Ingvild Vatten Alsnes 
16.05 Hva ønsker innbyggerne av helsetjenesten? ved Anne-Lise Kristensen pasient- og brukerombud i Oslo og Viken
16.25 Spørsmål fra salen
17.00 Slutt