Klinisk emnekurs: egenomsorg og stressregulering i en travel hverdag 11. - 13. mai 2022

For spesialiteten allmennmedisin er kurset godkjent med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Pris: kr 5 700,-
Kursledere og forelesere

Kurset dekker følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM 08, 09, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 57, 73 og 85.

Læringsmål:

  1. Innsikt i de basale kroppsreaksjoner knyttet til hjernens funksjonsnivåer og det autonome nervesystemet, når vi utsettes for store belastninger, fare og stress.
  2. Forstå åndedrettets funksjon og rolle i stressregulering. Faglig og praktisk innsikt i hvordan pusten vår kan fungere terapeutisk.
    Utprøving av ulike validerte pustemetoder.
  3. Systematisk bruk av musikk, rytme, lyd, sang og bevegelse som metode for å regulere stress, og få økt glede og balanse i hverdagen, via metodene i musikkbasert miljøbehandling/MMB og nevrologisk musikkterapi/NMT.
  4. Innsikt i stress-systemet (eustress og distress), og innsikt i komplette verktøy for mestring av sensorisk og emosjonell overload.
  5. Kommunikasjonens grunnlover. Hvordan aktiv lytting (innover og utover), og sannferdighet presist uttrykt, kan forløse og beskytte. Hvilke stadier som er nødvendige for å oppnå effektive og forløsende møter og samtaler.
  6. Sinnets vitenskap. Hvordan endre negative tanker og emosjoner; veien til indre stillhet og ro som varer.

Fang tiden

Onsdag 11. mai 2022 
08.30 – 08.50 Velkommen ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg
Innledning av kurset, kurstemaene og en presentasjonsrunde.

08.50 – 10.00 Morgen-glede-øvelser ved Hanne Solfrid Berg
Fundamentet for å regulere stress i hverdagen.
Den «3-delte» hjernen. «Oppmerksomhets-
sentralen/sorteringssentralen». HPA-aksen.
Det autonome nervesystemet.

10.00 – 10.20 Pause

10.20 – 12.00 Stress i hverdagen. Hva gjør du når du er overbelastet? ved Audun Myskja
Positivt og negativt stress.
«4 Trinnsmodellen og 10 Ting hver dag». Polyvagalteorien –
en hjelp til å forstå og endre reaksjoner hos deg selv og andre.
Å bruke utfordringer til vekst og innsikt.

12.00 Lunsj

Torsdag 12. mai 2022
08.30 – 08.50 Tanker og refleksjoner fra dag en og enkle morgen-glede-øvelser ved Hanne Solfrid Berg og Audun Myskja

08.50 – 10.00 Åndedrettets funksjon og rolle i stressregulering ved Hanne Solfrid Berg
Hva skjer når vi puster. Naturlig pust, oppmerksom pust, bevisst pust, pust for å mestre hverdagen.
Praktisering av ulike pusteøvelser.

10.00 – 10.20 Pause

10.20– 12.00 Kommunikasjonens grunnlover. Aktiv lytting – en sentral ferdighet.Å ta vare på seg selv og andre. Vårt indre immunsystem – ferdigheter for hverdagen

12.00 Lunsj

Fredag 13. mai 2022
08.30 – 08.50 Velkommen til dag tre ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg
Anker og refleksjoner fra dag en og to.
Morgen-glede-øvelser

08.50 – 10.00 Sansestimulering som stress-regulator ved Hanne Solfrid Berg.
Individuell og systematisk bruk av musikk,rytme, lyd, sang og bevegelse som metode i stressregulering, for økt hverdagsglede
og bedre jobb-hjemme-balanse.

10.00 – 10.15 Pause

10.15 - 11.45 Hva gjør ”krevende” pasienter med oss? Ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg.
Hvordan kan vi tåle dem og hjelpe dem bedre uten selv å bli tappet for energi?
Diskusjon.

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 14.00 Sinnets vitenskap og meditasjon ved Audun Myskja.
«Det halvfordøyde skader oss» - lukke filer i hverdagen.
Tanker og følelser. Koherent pust.
Dobbeltrettet bevissthet: en vei til indre stillhet og balanse som varer. Praktiske øvelser.

14.00 – 14.30 Oppsummering, avspenning og avslutting ved Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg.

 

Foreleserne Audun Myskja og Hanne Solfrid Berg

Audun Myskja oppvokst i Trondheim, utdannet lege, spesialist i allmennmedisin1992-2017, PhD ”Integrated music in nursing homes -an approach to dementia care” (UiB 2012). Fagveileder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg,har utviklet og leder Helsedirektoratets innføring av musikkbasert miljø-behandling (MMB) som kvalitetsheving av omsorg for personer med demens og andre sårbare grupper. Utdannet nevrologisk musikkterapeut, forfatter av23 fagbøker, musiker og har gitt ut en rekke CDer og DVDer med musikk og trening for avspenning og helse. Har ledet mange prosjekter i organisasjoner og kommuner. Sammen med sin kone Reidun driver han Senter for Livshjelp i Ski og Totenvika, et tverrfaglig prosjekt som legger vekt på hjelp til selvhjelp. Holder kurs og foredrag i både innland og utland, har vunnet flere priser, bl.a. Den Norske Legeforenings Kvalitetspris. Har samarbeidet med Norges Parkinsonforbund om egenomsorg ved kronisk sykdom siden 2002. Utdannet meditasjonslærer fra 1978, holdt regelmessig kurs i meditasjon og stressmestring siden 1988.

Hanne Solfrid Berg oppvokst på Hell/Stjørdal, utdannet lege og spesialist i allmennmedisin. Arbeider som allmennlege i Malvik Kommune, startet der i2004. Sideutdanning 1,5 år innenfor psykisk helse,derav 1 år ved RKSF; Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser og ½ år ved DPS Stjørdal. Underviser helsearbeidere, gjennom Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg,i det landsdekkende opplæringsprogrammet Musikkbasert Miljøbehandling (MMB), sammen med bl.a. lege Myskja. Utdannet enhetsterapeut hos Audun Myskja ved den 3-årige Enhetsterapiutdanningen. Har utviklet og holder foredrag og kurs i Egenomsorg og Stressregulering for helsearbeidere innen psykisk helsearbeid, lærere, hjelpelærere, NAV-ansatte og ansatte i næringslivet. Tatt flere kurs i Wim-Hof-metoden (3 komponenter; pust+ fokus/mental trening + kuldeeksponering) og flere kurs i Mindfulness/Oppmerksomhetstrening. Spiller trombone i Hell Storband.