Allmennlegeforeningen

Kurs

Normaltariffen 9. mai 2022

Dette kurset arrangeres som fysisk kurs, men det er også mulig å delta digitalt.

Kurset er søkt godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, og seks timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.

Pris: kr 3 000,-
Forelesere

Å bli tryggere på riktig takstbruk til glede for lege, legekontor, kommune og Helfo. Samt redusere bruk på takstregistrering og oppretting.

Læringsmål: ALM 086 Lover, regler og avtaleverk - legekontor i Norge

Mandag 9. mai 2022
09.30 Rammeavtale, særavtale, statsavtalen. Avtale om direkteoppgjør, regelverk
 
09.50 Generelt om normaltariffen. Bakgrunn, prinsipper, forhandlinger, taksttolkning.
 
10.15 Pause
 
10.30 Konsultasjonstakster, kontakttakster og sykebesøk. Kveldstakster
 
11.00 Tidstakst, takst ved legemiddelgjennomgang, tolk og møter
 
11.15 Pause
 
11.30 Tidstakst, takst ved legemiddelgjennomgang, tolk og møter fortsetter
 
12.00 Lunsj
 
13.00 Prosedyretakster 100/105/111/149/148
 
13.15 Prosedyretakster 101/102, 108a-f, 109, 110, 177, 217
 
13.30 Pause
 
13.45 Prosedyretakster
 
14.00 612a/b, 615, 700-takstene/lab
 
14.15 Pause
 
14.30 Egenbetalingstakstene 5, 8 og 10
 
14.50 Andre attester og honorarer – barnevern, NAV, salærforskriften, forsikringsselskaper
 
15.15 Pause
 
15.30 Helfo – utbetaling og kontroll
 
15.45 Legeforeningens bistand i kontrollsaker
Råd ved kontroll
 
16.30 Oppsummering

17.00 Kurs slutt