Medlemsbrev til alle leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Dette medlemsbrevet er først og fremst tiltenkt leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunene (KS-området). Dersom medlemmer i de andre tariffområdene (for eksempel Oslo kommune) har behov for råd i en tilsvarende situasjon, kan dere ta kontakt med tillitsvalgte, eventuelt med Avdeling for Jus og Arbeidsliv.