Artikler fra nyhetsbrev

Ny side

30. november 2020

Medlemsbrev til leger i samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen/kommuneoverleger

30. november 2020
Samfunnsmedisinernes viktige rolle i kommunen har vært særlig fremtredende under den pågående pandemien. Vi er klar over at svært mange av dere over lang tid har, og har hatt, en utfordrende arbeidshverdag med mye arbeid knyttet til bl.a. smittevern, smittesporing samt henvendelser fra befolkning og media.

Kurs for tillitsvalgte

27. november 2020
Vi minner om at Akademikerforeningene – Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO m.fl. – avholder felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 19. og 20. januar 2021.

Informasjon om beregning av avsetning til lokale forhandlinger

23. november 2020
I forrige nyhetsbrev sendte vi ut del 1 av det lokale brevet med informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger.

Nyttig informasjon om lokale forhandlinger – Stat

06. november 2020
De lokale forhandlingene i stat skal gjennomføres i november. KMD har, i samarbeid med hovedsammenslutningene, utarbeidet et lokalt brev som sendes til virksomhetene. Brevet inneholder informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger, som også er relevant for tillitsvalgte. Brevet finner dere vedlagt i denne saken

Legens sentrale koronaavtale er utløpt

05. november 2020
I mars 2020 ble Legeforeningen og Spekter enige om en tariffavtale som i særlige tilfeller kunne brukes ved omlegging av arbeidstid for leger med arbeidsoppgaver relatert til COVID 19. Avtalen ble inngått med et halvt års varighet og er nå utløpt.

Lønnsoppgjøret 2020

05. november 2020
Legeforeningen og Spekter møtes til forhandlinger om overenskomstens del A2 den 5. november 2020. I disse forhandlingene avtales også om det skal forhandles lokalt på det enkelte helseforetak/ sykehus.

Deling av journaldokumenter via kjernejournal

05. november 2020
Fra tirsdag 10. november 2020 vil helsepersonell kunne dele journaldokumenter fra sykehus i kjernejournal. Løsningen vil først bli prøvd ut ved Oslo Universitetssykehus og sykehusene i Helse Nord, før resten av landet tar det i bruk.

Støtt opp om legene i kommunene - mulig streik fra 26. oktober

20. oktober 2020
Legeforeningen har brutt forhandlingene med KS om særavtalen som regulerer legenes arbeidsvilkår i kommunene. Det viktigste kravet er muligheten til å begrense omfanget av pålagt legevakt samt regulering av samfunnsmedisinsk beredskap.

Side 1 av 10